joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów, Osiedle Dolnośląskie. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ok. 31,00 m.kw. Mieszkanie wyposażone jest w inst. wodną, kanalizacyjną, c.o. gaz.

Wymogi jakie powinien spełniać lokal uzyskany w wyniku zamiany: pow. ok. 37-40 m.kw., 2 pokoje, I lub II piętro, pełne wyposażenie techniczne.

Oferent deklaruje spłatę zadłużenia za kontrahenta zamiany.

kontakt: 696 046 362 lub 696 041 750

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020