Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu
W najbliższy weekend z soboty 24 października na niedzielę 25 października z czasu letniego przechodzimy na zimowy, czyli astronomiczny. Zegarki należy cofnąć o godzinę.

Nazwa wydziału Numer telefonu
Centrum Informacji Turystycznej
Informacja turystyczna 44 733 51 35
Koordynator CIT 44 733 51 01
Kancelaria Prezydenta
Dyrektor Kancelarii Prezydenta 44 733 51 66
Punkt Obsługi Klienta 44 733 51 16
Kancelaria ogólna 44 733 51 15
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37
Sekretariat Wiceprezydentów Miasta 44 733 51 48
44 733 51 50
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 44 733 51 43
Służba BHP 44 733 51 99
Urząd Stanu Cywilnego 44 733 03 33
44 733 99 33
Wydział Finansowy
Dyrektor Wydziału 44 733 51 28
Wymiar podatku od nieruchomości, księgowość podatków 44 733 51 29
Księgowość wydatków budżetowych, rozliczenia bezgotówkowe 44 733 51 20
44 733 51 21
Użytkowanie wieczyste i dzierżawy 44 733 51 26
Podatek od środków transportowych 44 733 51 13
Księgowa ewidencja majątku gminy 44 733 51 65
Wydział Geodezji i Architektury
Dyrektor Wydziału 44 733 51 77
Sprzedaż gruntów, rolnictwo 44 733 51 76
Użytkowanie wieczyste 44 733 51 76
Architektura 44 733 51 56
Sprzedaż mieszkań, dzierżawy i podziały 44 733 51 78
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Dyrektor Wydziału 44 733 51 91
Inwestycje miejskie 44 733 51 90
Nadzór budowlany 44 733 51 88
Nadzór instalacyjny, drogowy 44 733 51 87
Kosztorysowanie 44 733 51 86
Zamówienia publiczne 44 733 51 97
44 733 51 98
Wydział Inżynierii
Dyrektor Wydziału 44 733 51 80
Utrzymanie czystości 44 733 51 81
Zieleń 44 733 51 82
Transport drogowy 44 733 51 83
Zajęcie pasa drogowego
Bieżące utrzymanie dróg
44 733 51 93
Wydział Organizacyjny
Dyrektor Wydziału 44 733 51 96
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 70
Archiwum zakładowe 44 733 51 92
Kadry 44 733 51 94
System Zarządzania Jakością 44 733 51 70
Informacja publiczna 44 733 51 95
Wydział Oświaty
Dyrektor Wydziału 44 733 51 71
Przedszkola 44 733 51 72
Szkoły podstawowe i gimnazja 44 733 51 73
Finanse placówek oświatowych 44 733 51 74
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Dyrektor Wydziału 44 733 51 62
Promocja Miasta 44 733 51 63
44 733 51 09
Współpraca z miastami partnerskimi 44 733 51 63
44 733 51 09
Kultura i sport 44 733 51 01
Polityka informacyjna 44 733 51 39
44 733 52 01
Wydział Rozwoju Miasta
Dyrektor Wydziału 44 733 51 45
Rozwój Miasta 44 733 51 45
Działalność gospodarcza 44 733 51 60
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu 44 733 51 60
Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 44 733 52 64
Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta 44 733 52 62
Wydział Spraw Lokalowych
Dyrektor Wydziału 44 733 51 07
Obsługa wspólnot mieszkaniowych 44 733 51 02
Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03
44 733 51 04
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 44 733 51 05
44 733 51 06
Zespół ds. Audytu i Kontroli
Kontrola wewnętrzna 44 733 52 69
Zespół ds. Budżetu
Koordynator Zespołu 44 733 51 25
Budżet miasta 44 733 51 25
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
Koordynator Zespołu 44 733 52 49
Ewidencja ludności 44 733 52 48
Dowody osobiste 44 733 52 51
44 733 52 52
Zespół ds. Informatyki
Koordynator Zespołu 44 733 51 41
Zarządzanie zasobami teleinformatycznymi urzędu 44 733 51 41
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
Działania z zakresu pomocy społecznej
i zdrowia na terenie Miasta
44 733 51 59
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Koordynator Zespołu 44 733 52 71
Uzależnienia 44 733 52 70
Wspieranie inicjatyw społecznych 44 733 51 89
Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Koordynator Zespołu 44 733 52 55
Pracownicy Zespołu 44 733 52 56
44 733 52 57
44 733 52 58
Zespół Obsługi Prawnej
Koordynator Zespołu 44 733 51 85
Obsługa prawna 44 733 51 85
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Koordynator Zespołu 44 733 51 23
Sprawy wojskowe 44 733 51 22
Sprawy obronności 44 733 51 22

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl