Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 30 marca 2016 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1-go Maja 4A, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Grupa Wsparcia Prawda. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych.”  o udzielenie dotacji w wysokości: 3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/, w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 239).

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]203 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]113 kB

W dniu 25 lutego 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 8.500,00 zł /słownie: osiem tysięcy pięćset złotych/ wraz z ofertą realizacji zadania publicznego pn.: „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych”.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]45 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl