Drukuj

W dniu 09 maja 2016 roku Centralne Archiwum Strzeleckie im. gen. dyw.   J. Głuchowskiego w Bełchatowie, os. Okrzei 3/63, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Powstanie Styczniowe 1863r. – upamiętnienie losów Powstańców    z terenu okolic miasta Bełchatowa”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]43 kB

Aktualności