Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W ramach projektu „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej, który łączy bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiąże je z elementami przestrzennymi.

 

 

Projekt „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” wpisany jest w oś priorytetową IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 513 804,43 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 404 216,34 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-013/09-00 została podpisana w 22 września 2009 r. Projekt był natomiast realizowany od 1 lipca 2009 r. do 20 marca roku 2010.

 

geoportal

 

W ramach zadania powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej(system GIS) łączący bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiążący je z elementami przestrzennymi. Miejscem, w którym dane są poddawane połączeniu jest serwer GIS – centralna jednostka przetwarzania danych systemu. Serwer GIS jest miejscem gromadzącym dane z aplikacji dziedzinowych i utworzonych jako uzupełnienie gromadzonych do tej pory danych. Przechowywane dane na serwerze GIS są publikowane dla pracowników Urzędu Miasta i obsługiwane przy użyciu przeglądarek internetowych. Możliwość publikacji danych GIS rozszerzyła funkcjonalność usług informacyjnych dla ludności poprzez udostępnienie wybranych danych w Internecie za pomocą serwisu www.belchatow.pl


W celu obsługi systemu został zakupiony 1 serwer  oraz 25 stacji roboczych.
Realizowane rozwiązanie techniczne to kolejny element przyczyniający się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

 

Wejdź, zobacz i skorzystaj z Geoportalu naszego Miasta:

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl