joombig banner rotation images

Menu

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  MIASTO BEŁCHATÓW W RAMACH SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB JEGO ZMIANY

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP): /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.

Inspektor OchronDanych

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Będziemy   przetwarzać   Twoje   dane   osobowe   w   celu   realizacji   procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Będziemy  przetwarzać  Twoje  dane  osobowe  na  podstawie  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane w zakresie numeru telefonu będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Bełchatów na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  Ponadto dane osobowe udostępnione będą na podstawie umowy powierzenia danych osobowych do Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1b 97-400 Bełchatów (jednostka budżetowa Miasta Bełchatowa realizująca zadania z zakresu wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Miasto Bełchatów), na podstawie umowy powierzenia danych osobowych – w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzania procedury formalno-prawnej, związanej ze sporządzaniem ww opracowań, gromadzenia i przechowywanie materiałów, związanych z tymi opracowaniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-    prawo dostępu do Twoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano),

-  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się  z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Twoje   dane   osobowe   w   zakresie   numeru   telefonu   są   przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie  zgody  nie ma  wpływu na  zgodność z  prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie żądania na adres Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020