joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO” informuję, że:

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Straż Miejską w Bełchatowie. W ramach umowy o współadministrowaniu danymi z systemu monitoringu wizyjnego, administratorami danych są:

 

1. Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa – Administrator odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.

 

2. Straż Miejska w Bełchatowie reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej – Administrator odpowiada za realizację wniosków osób których dane dotyczą o udostępnienie materiału /zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego oraz organów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub listownie na adres, ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów – tel. 44/635 63 00. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów.

3. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających w obszarze monitorowanym jest:

  1. zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia gminy oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  2. bezpieczeństwo obiektów, obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c RODO (art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).

5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 25 dni, po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych - z wyłączeniem nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do jednego z administratorów wskazanych w pkt. 1 i 2 z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania. Procedura funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego dostępna jest pod adresem https://belchatow.bip.gov.pl/fobjects/download/794504/zarzadzenie-nr-106_2020-pdf.html . Przetwarzanie przez Współadministratorów obejmuje rodzaje danych osobowych: wizerunek osób, numery rejestracyjne pojazdów (ze względu na możliwość identyfikacji właścicieli pojazdów), inne szczególne czynniki określające tożsamość osoby fizycznej oraz zdarzenia z udziałem osób i pojazdów.

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do systemu monitoringu posiada firma z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych na świadczenie usług związanych z konserwacją systemu.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania a) dostępu do danych osobowych, b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wykaz lokalizacji monitoringu wizyjnego wraz ze wskazaniem ilości zamontowanych kamer

System monitoringu w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1, składa się z kamer umieszczonych wewnątrz oraz kamer zewnętrznych.

 

Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Bełchatowa:

 

4 kamery ul. Paderewskiego 6 Obejmuje teren od strony ul. Paderewskiego 6 w kierunku ul. Wojska Polskiego z obiektami (kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa, tereny zieleni).
9 kamer Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111  Obejmuje Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 z obiektami (boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni).
15 kamer Os. Okrzei 2 Obejmuje Os. Okrzei 2 z obiektami (trasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni).
13 kamer Os. Okrzei przed blokiem nr 22 Obejmuje Os. Okrzei przed blokiem nr 22  z obiektami (plac zabaw „Wesoły Zakątek”, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni na działce o nr 170/4 obr.13).
6 kamer przy ul. Okrzei Skwer „Jabłoniowy sad”.
21 kamer Os. Binków Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Turkusowej na os. Binków
1 kamera Os. Budowalnych Park Os. Budowlanych, rejon zbiornika na rzece Rakówce – „Tężnia solankowa”.
17 kamer Plac Wolności Monitoring wizyjny obejmuje cały obszar rewitalizowanego Placu Wolności.
2 kamery Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 Obejmuje budynek Urzędu Miasta  (parking wraz z wjazdem od ul. Mielczarskiego oraz wewnątrz głównego budynku Urzędu).  
12 kamer Skrzyżowania ulic 1. ul. Pabianicka skrzyżowanie z ul. Bawełnianą
2. ul. Kościuszki skrzyżowanie z ul. l-go
3. ul. 1-go Maja skrzyżowanie z ul. Kwiatową
4. ul. l-go Maja skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego
5. Pl. Wolności przy Szkole Muzycznej
6. ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul. Bawełnianą
7. ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul.
8. Pl. Narutowicza przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich
9. Dworek Olszewskich przy Muzeum od strony północnej
10. ul. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Nadrzecznej
11. ul. Kościuszki przy Urzędzie Miasta
12. ul. Lecha i Marii Kaczyńskich przy rondzie im. gen. Wybickiego
13 kamer Węzeł przesiadkowy ul. Czapliniecka 119 Monitoring wizyjny do bydynku węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie

 

Aktualizacja 07.07.2020r.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020