joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Miasta Bełchatowa. Administratorem danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
  3. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających w obszarze monitorowanym jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przebywających w obszarze przetwarzania, ochrony mienia gminy oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 30 dni, po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Urzędu Miasta Bełchatowa z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
  6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dostęp do systemu monitoringu posiada firma z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych na świadczenie usług związanych z konserwacją systemu.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wykaz lokalizacji monitoringu wizyjnego wraz ze wskazaniem ilości zamontowanych kamer

System monitoringu w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1, składa się z kamer umieszczonych wewnątrz oraz kamer zewnętrznych.

 

Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Bełchatowa:

4 kamery

ul. Paderewskiego 6

obejmuje teren od strony ul. Paderewskiego 6 w kierunku ul. Wojska Polskiego z obiektami (kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa, tereny zieleni).

9 kamer

Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111

obejmuje Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 z obiektami (boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni).

15 kamer

Os. Okrzei 2

obejmuje Os. Okrzei 2 z obiektami (trasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni).

8 kamer

Os. Okrzei przed blokiem nr 22

obejmuje Os. Okrzei przed blokiem nr 22  z obiektami (plac zabaw „Wesoły Zakątek”, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni na działce o nr 170/4 obr.13).

6 kamer

przy ul. Okrzei

skwer "Jabłoniowy sad".

21 kamer

Os. Binków

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Turkusowej na os. Binków

1 kamera

Os. Budowlanych

Park Os. Budowlanych, rejon zbiornika na rzece Rakówce – „Tężnia solankowa”.

17 kamer

Plac Wolności

Monitoring wizyjny obejmuje cały obszar rewitalizowanego Placu Wolności

13 kamer

ul. Czapliniecka 119

Węzeł przesiadkowy ul. Czapliniecka 119

Aktualizacja 17.02.2020r.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020