Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
dla kanałów Social Media - Facebook

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miasto Bełchatów (https://www.facebook.com/belchatow) lub/i Bełchatów wczoraj i dziś (https://www.facebook.com/belchatowwczorajidzis) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 

I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informuję, że Urząd Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

 II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, posiadający NIP 769-21-66-386, REGON 590648244 (dalej „Administrator”). 

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP): /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 51 16.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 51 42.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miasto Bełchatów lub/i Bełchatów wczoraj i dziś, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora,
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
 • w celach historycznych.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
 • zdjęcie profilowe,
 • informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
 • osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.


W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilach Miasto Bełchatów, Bełchatów wczoraj i dziś, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profili Miasto Bełchatów, Bełchatów wczoraj i dziś.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 

VIII. Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

 

X. Pozostałe informacje
1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od Administratora fanpage’a.
2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora.

 

 

Informacje o profilu @Miasto Bełchatów i materiałach w nim publikowanych

Jesteście Państwo na oficjalnym fanpage'u Miasta Bełchatowa administrowanym przez Zespół ds. Informacji Społecznej Urzędu Miasta Bełchatowa. Informujemy na nim o tym, co ważne dla mieszkańców – o sprawach bieżących, naszej aktywności, miejskich inwestycjach, wydarzeniach, które dla Was przygotowaliśmy lub współorganizujemy, bełchatowskiej oświacie, pomocy społecznej i wielu innych. Publikujemy także materiały audiowizualne i fotogalerie nie tylko z miejskich wydarzeń, ale też te pokazujące zakątki naszego miasta. W ten sposób chcemy budować z internautami „Tylko dobre re:akcje”, zapewnić lepszą komunikację z Urzędem Miasta Bełchatowa, a także zachęcić użytkowników Facebooka do interakcji oraz komunikacji z nami.

 

Wszystkie materiały oraz treści publikowane przez administratorów profilu @Miasto Bełchatów są własnością Miasta Bełchatów (z wyłączeniem tych, na których publikację uzyskaliśmy pisemną zgodę). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Prawie Prasowym podlegają one ochronie. Co za tym idzie, materiały zamieszczone na naszym profilu, można rozpowszechniać korzystając wyłącznie z funkcji, jakie daje Facebook. Mowa tu o opcjach „udostępnij”, „oznacz”, „taguj”. Warto więc, przed skorzystaniem z materiałów opublikowanych na naszym fanpage’u, upewnić się czy jest to zgodne z prawem. Tym samym prosimy o respektowanie praw autorskich, dotyczących znaków towarowych oraz innych w tym zakresie. Aby ustalić inną formę publikacji na własnych kanałach materiałów należących do Miasta Bełchatowa, należy skontaktować się z administratorem profilu – w wiadomości prywatnej lub pod adresem e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pamiętajmy, że każdy użytkownik portalu Facebook zaakceptował postanowienia Regulaminu Facebooka, którego zasady obowiązują także odwiedzających profil @Miasto Bełchatów. Aby dowiedzieć się więcej o własności intelektualnej dotyczącej materiałów publikowanych na Facebooku trzeba zajrzeć na: https://www.facebook.com/help/399224883474207.

 

Na profilu @Miasto Bełchatów niedozwolone jest publikowanie słów i treści naruszających godność osobistą, a także o charakterze wulgarnym, erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, nakłaniających do przemocy, nienawiści oraz naruszających prawa osób trzecich. Osoby odwiedzające fanpage @Miasto Bełchatów nie powinny także swoimi wpisami wprowadzać innych internautów w błąd, publikować zarówno swoich, jak i cudzych danych osobowych (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub inne dane), wprowadzać komentarzy niezwiązanych z tematem postu, dodawać wielokrotnie wpisów o tej samej lub zbliżonej treści oraz promujących i/lub reklamujących usługi i/lub wydarzenia komercyjne/niekomercyjne, chyba że administratorzy profilu uznają je za istotne.

 

Użytkownika, który łamie którąś z wymienionych wyżej zasad, administratorzy profilu @Miasto Bełchatów mogą upomnieć, zażądać zaniechania niedozwolonego działania, zablokować. Komentarze internautów naruszające dobra osobiste, budzące zastrzeżenia moralne i obyczajowe będą usuwane.

 

Internauci odwiedzający profil @Miasto Bełchatów powinni zapoznać się z klauzulą informacyjną Miasto Bełchatów o przetwarzaniu danych osobowych dla kanałów social media – Facebook. Informuje ona, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu @Miasto Bełchatów. Treść klauzuli dostępna jest powyżej.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl