joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa zachęca wszystkich mieszkańców, którzy odnoszą znaczące sukcesy sportowe lub artystyczne do ubiegania się o przyznanie stypendium Miasta Bełchatowa.


Każdego roku prezydent Bełchatowa nagradza kilkudziesięciu wybitnie uzdolnionych artystów i sportowców. Stypendium pomaga młodym bełchatowianom rozwijać i pielęgnować ich zainteresowania. Jest także wyrazem uznania dla ich znaczących osiągnięć. „Bełchatów może poszczycić się gronem utalentowanych sportowców oraz artystów. Doceniam ich ogromne talenty i konsekwencję w realizowaniu swoich pasji. Zarazem składam podziękowania za promocję naszego Miasta w kraju, na arenie europejskiej, a nawet światowej” - mówi prezydent Marek Chrzanowski, który w minionych czterech latach na działania właśnie z zakresu kultury i sportu przeznaczył 60 358 357 zł, zaś na same stypendia i nagrody 373 873 zł.

O stypendium sportowe Miasta Bełchatowa może się ubiegać osoba, która czynnie uprawia sport. Powinna także reprezentować jeden z bełchatowskich klubów sportowych,  mieć na swoim koncie wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie i spełniać wskazane w regulaminie kryteria. Stypendium artystyczne Miasta Bełchatowa mogą otrzymać osoby posiadające wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, a w szczególności bełchatowianie będący laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych. Stypendia artystyczne przyznawane są na realizację konkretnych przedsięwzięć, które artysta opisał we wniosku.

Stypendia artystyczne wypłacane są jednorazowo na podstawie zawartych umów stypendialnych z przeznaczeniem na określone przedsięwzięcie. Stypendia sportowe przyznawane są na okres od 6 do 12 miesięcy i wypłaca się w okresach miesięcznych.

Termin składania wniosków o stypendium artystyczne mija 30 września br., zaś o stypendium sportowe 10 października br. Wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć w Zespole ds. Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie – pokój 405. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z wzorami wniosków można znaleźć na www.belchatow.pl. Dla stypendiów sportowych w zakładce „Sport”, zaś artystycznych w dziale „Kultura”.


 

Autor: AD-A
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020