Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Do 30 czerwca mieszkańcy mogą składać deklaracje przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji. Zespół ma opiniować i doradzać w sprawie projektów związanych z rewitalizacją. Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji.

 

- Stanowi zatem forum współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami rewitalizacji a władzami miastamówi Jakub Berłowski, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie. - Zasady działania komitetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej. Mowa w niej również o tym, kto może zostać jego członkiem. Liczymy na czynny udział mieszkańców Bełchatowa, którym działania rewitalizacyjne w naszym mieście nie są obojętnedodaje Berłowski.

Plac Wolności będzie miejscem zielonym - z drzewami, krzewami i kwiatami. Fontanna, plac zabaw, minisiłownia i kawiarniany ogródek mają zachęcić mieszkańców do odwiedzania tego, potocznie dziś nazywanego ,,parkiem żula”, miejsca. Chodzi też o jego gospodarcze ożywienie. Rewitalizacja placu rozpocznie się pod koniec lata. Projekt wykorzystuje historyczny i przyrodniczy potencjał tego miejsca.

 

- Powstanie atrakcyjny, zielony teren w sercu miasta – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. - Potoczna nazwa parku jasno wskazuje, kto najczęściej z tego miejsca korzysta i nie przynosi to bełchatowianom chluby, ani nie zachęca do odwiedzania. Chcemy to zmienić.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl