Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

czyste www

 

W Urzędzie Miasta Bełchatowa uruchomiony został Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

 

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
  • docieplenia przegród budynku;
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
  • instalacji odnawialnych źródeł energii;
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Punkt zlokalizowany jest w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1, II piętro, pok. 305) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 – 15:30

 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowaniaSzczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.lodz.pl/
Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

 

 

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://www.wfosigw.lodz.pl/programy-wfosigw/czyste-powietrze/o-programie

Program priorytetowy Czyste Powietrza  program priorytetowy (podpiąć załącznik „Opis- programu”)

 

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl