Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie: "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Pobierz plik .pdf | Pobierz plik.doc

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie "ochrony i promocji zdrowia" - Pobierz plik .pdf | Pobierz plik.doc

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Pobierz plik .pdf | Pobierz plik.doc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Pobierz plik .pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie "ochrony i promocji zdrowia" - Pobierz plik .pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Pobierz plik .pdf

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl