joombig banner rotation images

Menu

Otwarty Konkurs Ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 2020

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - Ochrona i promocja zdrowia - Zarządzenie 60/2020

Otwarty Konkurs Ofert - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2020

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert -Oświata i wychowanie - Zarządzenie 57/2020

Otwarty Konkurs Ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 2020

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Zarządzenie 58/2020

Otwarty Konkurs Ofert - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZICZNEJ 2020

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Zarządzenie 53/2020

Otwarty Konkurs Ofert - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2020
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020