Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W Bełchatowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 500 uczniówW Bełchatowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 500 uczniów

 

Uczniowie, którzy w czerwcu przystąpili do egzaminu ósmoklasisty dowiedzieli się, jak im poszło. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki w piątek, 31 lipca. W Bełchatowie uczniowie najlepiej wypadli z języka polskiego i angielskiego, natomiast nieco gorzej z matematyki. Do wtorku, 4 sierpnia, powinni uzupełnić przesłany wcześniej wniosek w sprawie przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia podstawówki, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa jego pierwotny termin został przesunięty z 21-23 kwietnia na 16-18 czerwca. W Bełchatowie przystąpiło do niego ponad 500 uczniów. Egzamin składał się z arkuszy sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. W piątek, 31 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna podała informację o średnich wynikach z poszczególnych województwa, powiatów i gmin. Jak wypadła bełchatowska młodzież w porównaniu z rówieśnikami z innych regionów?

 

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie w całej Polsce uzyskali średnio 59 proc. wszystkich możliwych punktów, z kolei średnia w województwie łódzkim była nieco niższa – 57,97 proc. Okazuje się, że młodzi bełchatowianie z językiem ojczystym poradzili sobie lepiej niż ich rówieśnicy w innych regionach, osiągając średnio 58,12 proc.

 

Jeśli chodzi o matematykę, która uważana jest przez ósmoklasistów, za najtrudniejszy z egzaminacyjnych przedmiotów, przeciętny krajowy wynik to 46 proc., natomiast wojewódzki okazał się nieco wyższy - 46, 93 proc. Na tym tle uczniowie z Bełchatowa wypadli nieco gorzej, uzyskując przeciętnie 45,52 proc. możliwych punktów.

 

Średni wynik, jaki ósmoklasiści uzyskali z języka angielskiego (najczęściej wybieranego przez młodzież języka obcego) to 54 proc. punktów, a w naszym województwie – 53,72 proc. Jak na swojej stronie podaje CKE, absolwenci bełchatowskich podstawówek dali sobie radę o wiele lepiej zdobywając średnio 54,98 proc. W naszym mieście ośmiu uczniów zdecydowało się na zdawać egzamin z języka niemieckiego. Ich średni rezultat to zaledwie 38,13 proc. w porównaniu z 45 proc. w kraju i 49,38 proc. w łódzkiem.

 

Dalsza rekrutacja

 

Do wtorku 4 sierpnia, do godziny 15:00 absolwenci mają czas na to, by do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dołączyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie uczniowie mogą także ewentualnie zmienić wniosek w zakresie szkoły lub profilu klasy.

 

W tym roku możliwe jest przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu (dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii zaświadczenia, jeśli jest to niezbędne dla celów rekrutacji) lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być opublikowane na internetowej stronie placówki.

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. O przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl