Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Wnioski o stypendia socjalne przyjmowane będą wraz z początkiem roku szkolnegoWnioski o stypendia socjalne przyjmowane będą wraz z początkiem roku szkolnego

 

Jak co roku bełchatowscy uczniowie będą mogli starać się o finansowe wsparcie na nowy rok szkolny. Wnioski o stypendia socjalne przyjmowane będą w urzędzie miasta od początku do połowy września, z kolei nabór wniosków o zasiłek szkolny trwa cały rok.

 

Pokrycie kosztów udziału w edukacyjnych zajęciach pozaszkolnych, w tym w lekcjach języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych i innych poszerzających wiedzę i zainteresowania dziecka, dofinansowanie wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę, a także pomoc materialna przy zakupie podręczników i pomocy szkolnych - to tylko niektóre z form pomocy, na jakie liczyć mogą uczniowie bełchatowskich szkół.


Prawo do pomocy materialnej przysługuje dzieciom i młodzieży, mieszkającym w Bełchatowie. Co ważne – mogą one uczyć się w szkołach poza naszym miastem, dlatego w grę wchodzi również całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z dojazdami czy zakwaterowaniem w bursie lub internacie.


Warunkiem ubiegania się o stypendium socjalne jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń. Druk pobrać można w każdej szkole oraz Wydziale Oświaty bełchatowskiego magistratu.
W trakcie rozpatrywania wniosków o stypendia socjalne pod uwagę brane będzie kryterium dochodowe, co oznacza, że miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 528 zł miesięcznie.


Stypendia wypłacane będą jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie rachunków, faktur czy innych dowodów wpłaty, a ich refundacja nie przekroczy kwoty przyznanego wsparcia.

 

Zainteresowani taką formą pomocy na złożenie potrzebnych dokumentów będą mieli dwa tygodnie, od 2 do 16 września. Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1, w pok. 402, a składać je mogą nie tylko rodzice czy opiekunowie prawni, ale również dyrektorzy szkół, a nawet sami pełnoletni uczniowie.


Przypomnijmy, że przez cały rok przyjmowane są wnioski o tzw. zasiłek szkolny, o który ubiegać się można w związku z trudną sytuacją materialną, wywołaną zdarzeniem losowym, np. chorobą, wypadkiem czy śmiercią jednego z rodziców. W tym przypadku dochody członków rodziny nie będą brane pod uwagę, trzeba jednak będzie udokumentować wystąpienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny wnioskować mogą, podobnie jak o stypendium socjalne, rodzic, opiekun prawny, dyrektor placówki oraz uczeń, który ukończył osiemnasty rok życia.


KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl