Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zajęcia dla najmłodszych na świeżym powietrzu i w otoczeniu krzewów, drzew i kwiatów? Jest to możliwe – bełchatowskie przedszkola uatrakcyjniają tereny wokół placówek.

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. W tym roku po takie środki łącznie sięgnęło jedenaście bełchatowskich placówek. Dwie z nich - Przedszkole Samorządowe nr 8 oraz Przedszkole Samorządowe nr 2 przeznaczyły pozyskane pieniądze na urządzenie terenu zielonego wokół swoich placówek.

 

WFOŚiGW w Łodzi, herb Miasta Bełchatowa

 

>>> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

„Ptasie rewiry, aleje drzew, kwitnąca tęcza – to tylko niektóre elementy o jakie wzbogacił się nasz ogród. Dzięki projektowi w naszym ogródku zostały posadzone nowe drzewa i krzewy, zamontowano budki lęgowe dla ptaków, przeprowadzono renowację trawnika. Takie działania nie tylko uatrakcyjniły teren wokół naszego przedszkola, ale także wzbogacą edukację ekologiczną naszych maluchów. Pozwoli ukształtować w przedszkolakach proekologiczne postawy oraz pomoże im dostrzegać i interpretować zjawiska występujące w przyrodzie. Dzieci zdobędą wiadomości dotyczące roślin, dowiedzą się, jak należy się posługiwać prostymi narzędziami ogrodniczymi czy też nauczą się szacunku do przyrody” - mówi Renata Karczewska, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8. Projekt był w placówce realizowany przez trzy miesiące. Jego całkowity koszt to 18 400 tys. zł, z czego 14 400 tys. zł pochodzi z portfela WFOŚiGW w Łodzi, zaś 4 tys. zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

{nomultithumb}

Edukacja ekologiczna w bełchatowskich przedszkolach

Edukacja ekologiczna w bełchatowskich przedszkolach

Edukacja ekologiczna w bełchatowskich przedszkolach

 

Nowy wygląd zyska także plac wokół przedszkola „Akademia Bolka i Lolka”. Placówka dopiero rozpoczęła realizację projektu jednak już wie, że w ramach zadania zostanie przeprowadzony szereg prac. „Roboty porządkowe, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotu, korowanie powierzchni wokół roślin – to tylko część z nich. Teren wokół przedszkola uatrakcyjnią także nowe krzewy, pnącza i krzewinki – wśród nich. m.in. kosodrzewina, jałowiec, ligustr czy bluszcz pospolity. Łącznie posadzimy około czterystu nowych roślinek - mówi Małgorzata Brzostowska, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2. Działania, o których mowa są możliwe dzięki środkom zewnętrznym z WFOŚiGW w Łodzi i budżetu Bełchatowa. Łączny koszt projektu to dokładnie 18 225 tys. zł. Warto dodać, że „dwójka” włączyła się też w realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej. „Podróże do Krainy Przyrody” bo o nim mowa zawierał w sobie szereg zamierzeń, które rozbudziły wśród dzieci świadomą postawę młodego ekologa. „Wykorzystywane metody i formy realizacji były oparte na praktycznych ćwiczeniach i obserwacji, aktywizujące i zachęcające dzieci do udziału w zajęciach. Zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez organizację przedszkolakom bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zachęcaniu ich do bezpośredniej obserwacji stanu naturalnego środowiska. Dlatego też w naszym projekcie duży nacisk kładliśmy na bezpośredni kontakt z przyrodą, czyli organizację wycieczek. Zarówno piesze, jak i autokarowe przynoszą ogromne korzyści, dają możliwości tworzenia naturalnych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych.” - podsumowuje dyrektor Brzostowska. Maluchy m.in. odwiedziły Leśną Osadę Edukacyjną, ZOO Safari w Borysewie, gospodarstwo agroturystyczne w Napoleonowie czy Las Łagiewnicki. Ten projekt, podobnie jak pozostałe został dofinansowany z WFOŚiGW kwotą 23 tys. zł oraz przez Prezydenta Miasta Bełchatowa kwotą 2 700 tys. zł.

{nomultithub}

 

Edukacja ekologiczna w bełchatowskich przedszkolach

Edukacja ekologiczna w bełchatowskich przedszkolach

Edukacja ekologiczna w bełchatowskich przedszkolach

 

Autor, zamieściła: AD-A

Fot. PS nr 2, PS nr 8

 

 


 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl