Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W Mickiewiczu nauka zdalna prowadzona jest na platformie Microsoft Teams oraz za pomocą e-dziennika W Mickiewiczu nauka zdalna prowadzona jest na platformie Microsoft Teams oraz za pomocą e-dziennika

 

Miejskie III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, podobnie jak inne szkoły ponadpodstawowe w strefach czerwonych, od 19 października prowadzi nauczanie zdalne. Ma to związek z nowymi obostrzeniami, jakie rząd wprowadził w związku z epidemią koronawirusa. W szkołach podstawowych nauka prowadzona jest natomiast stacjonarnie.


Znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 spowodował, że rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń i zasad w strefach żółtych i czerwonych. Dotyczą one także organizacji pracy szkół. W strefie czerwonej, do której został zakwalifikowany Bełchatów i cały powiat bełchatowski, nauczanie w szkołach ponadpodstawowych prowadzone jest w trybie zdalnym. - Wszystkie nasze szkoły, zarówno podstawowe jak i III LO, są przygotowane do realizowania zdalnego nauczania. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 70 laptopów kupionych w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus oraz komputery w pracowniach informatycznych. Nauczyciele mają do dyspozycji służbowe skrzynki e-mailowe, siedem szkół prowadzi dziennik elektroniczny, nauczyciele rozszerzyli swe umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi do prowadzenia lekcji online– mówi wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański.


Do ewentualnego przejścia na nauczanie zdalnie miejskie liceum im. A. Mickiewicza przygotowywało się już od kilku tygodni. – Rozmawialiśmy z uczniami, sprawdziliśmy, którzy z nich mają w domu odpowiedni sprzęt. Okazało się, że nie wszyscy mają w domu dostęp do komputera. Dlatego też czterem uczniom wypożyczyliśmy laptopy. Jeśli chodzi o nauczycieli, to sprzęt wypożyczyło troje pedagogów. Dodatkowo nauczyciele przeszli szkolenie z obsługi platformy Microsoft Teams, na której nasza szkoła prowadzi nauczanie na odległość. Korzystamy także z e-dziennika oraz innych form komunikacji elektronicznej – mówi wicedyrektor III LO Małgorzata Załęczna.


Lekcje prowadzone są zgodnie z dotychczasowym planem. Nauczyciele wpisują zajęcia, które mają być prowadzone online, do terminarza danej klasy na platformie zdalnego nauczania. Oprócz zajęć „na żywo”, nauczyciele wysyłają także uczniom komplet materiałów dydaktycznych, czyli m.in. linki do filmików wyjaśniających omawiane zagadnienie i dedykowanych stron internetowych, zadania do wykonania z podręcznika czy ćwiczenia i polecenia dla chętnych. – Zakres materiału jest przemyślany i uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów. Musimy wziąć pod uwagę, że będą oni teraz spędzali kilka godzin dziennie przed monitorami, co z pewnością jest dużym obciążeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby została zachowana higiena pracy, a uczniowie nie byli za bardzo przeciążeni – dodaje wicedyrektor Załęczna.


W popularnym Mickiewiczu uczy się 404 licealistów, wśród nich kilkudziesięciu uczniów ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, dla których oprócz lekcji online zostały zorganizowane grupy wsparcia, prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne.


Nauczyciele i pedagodzy dbają także o kondycję psychiczną uczniów i rodziców w czasie nauki zdalnej. Za pomocą dziennika elektronicznego przesyłają materiały dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem, motywowania, odpowiedzialności za własną naukę czy gospodarowania czasem. Pełnią oni także dyżury, podczas których będą odpowiadać na wszelkie pytania oraz pomagać rozwiązywać ewentualne problemy.


Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, nauka w nich odbywa się w trybie stacjonarnym. Zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS w placówkach wyodrębniono pomieszczenia służące izolowaniu dzieci w sytuacji złego samopoczucia do czasu przybycia rodziców. Dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę, mają mierzoną temperaturę. Ponadto uczniowie z objawami przeziębienia są odsyłani do domów. Szkoły opracowały procedury, które mają na celu ograniczenie kontaktów między uczniami. W tym celu zróżnicowano godziny rozpoczynania zajęć przez poszczególne klasy. Uczniowie klas I - III przebywają w jednej sali, a na przerwy wychodzą w czasie, gdy starsze klasy mają lekcje. Uczniowie klas IV – VIII, w miarę możliwości lokalowych szkoły, większość zajęć realizują też w jednej sali lekcyjnej. Dyrektorzy i nauczyciele zalecają uczniom częste mycie rąk oraz noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych np. na korytarzach i w szatniach. Do niezbędnego minimum ograniczono również wejścia do szkół dla osób z zewnątrz.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl