Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wycieczki, konkursy z nagrodami, utworzenie kącików ekologicznych – to tylko niektóre działania, jakie w ramach edukacji ekologicznej były organizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Bełchatowie.


Program „Krasnal Hałabała kocha przyrodę” realizowany był w przedszkolu od maja br. do października. Uroczyste podsumowanie odbyło się 3 grudnia br. Dzięki temu projektowi przedszkole wzbogaciło się o liczne pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy, preparaty mikroskopowe, soczewki powiększające, a także globusy, lupy, tablice magnetyczne i plansze ekologiczne. We wszystkich grupach wiekowych utworzone zostały kąciki ekologiczne wyposażone w układanki i gry dydaktyczne, które pomagają dzieciom utrwalać wiedzę na temat zwierząt, roślin oraz prawidłowego dbania o środowisko. W ramach projektu przedszkolaki wyjechały również na trzy wycieczki: do Osady Edukacyjnej w Kole, do ZOO Safari w Borysewie i do Parku Wiatrowego na Górze Kamieńsk. Ponadto placówka zorganizowała trzy konkursy: plastyczny „Zabawka z odpadka”, międzyprzedszkolny „EKO-Kapelusz na każdą porę roku” oraz plastyczno-literacki „Krasnal Hałabała w świecie przyrody” dla rodziców i dzieci. We wszystkich konkursach uczestnicy wykazali się wiedzą z zakresu przyrody i ekologii, a do wykonania prac posłużyły surowce wtórne.{nomultithumb}

 


„Zakończony projekt ekologiczny pogłębił wśród naszych przedszkolaków wiedzę i zainteresowania ekologią. Stali się oni wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody” – mówi Urszula Wilk, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie.

Przypomnijmy, „Krasnal Hałabała kocha przyrodę” – to projekt, który Przedszkole Samorządowe nr 7 realizowało dzięki wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i budżetu Miasta Bełchatowa. Łączna wartość projektu to 25 tys. zł, dofinansowanie z WFOŚiGW to 22 500 zł.

 

Zamieścił: TK

Autor: AR

Fot: PS7

 

{gallery ps7|Galeria zdjęć}

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl