Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Przed uczniami klas ósmych trzy dni testów sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcegoPrzed uczniami klas ósmych trzy dni testów sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego

 

Blisko pięciuset uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęło trzydniowy maraton egzaminacyjny. Przed ósmoklasistami sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Mimo trwającego od tygodnia strajku nauczycieli, w Bełchatowie działają w pełnych składach komisje egzaminacyjne co pozwala przeprowadzić sprawdziany w komfortowych dla uczniów warunkach.

 


Za nami ostatni egzamin gimnazjalny. W poniedziałek, 15 kwietnia, ruszył pierwszy w historii polskiej oświaty egzamin ósmoklasisty. Jest on konsekwencją reformy edukacji i wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Egzamin jest obowiązkowy, przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W Bełchatowie swoją wiedzę sprawdza 497 uczniów z 22 klas ósmych.

 


W pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniowie mierzą się z językiem polskim. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 120 minut. We wtorek, 16 kwietnia, uczniów czeka sprawdzian z matematyki. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut. Ostatni dzień egzaminu to sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Każdy ósmoklasista musi wybrać ten język, którego uczy się w szkole podstawowej. Może to być: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Egzamin potrwa 90 minut. Na egzaminie ósmoklasisty uczeń może mieć przy sobie tylko długopis lub pióro z czarnym atramentem.

 

Arkusze rozwiązywane przez uczniów są kodowane. Będą je sprawdzać egzaminatorzy z okręgowych komisji. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu dzisiaj, będzie go pisał w drugim wyznaczonym terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

 


Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, bo CKE nie określiła minimalnego progu punktów, jaki trzeba na nim uzyskać. Do egzaminu ósmoklasisty trzeba po prostu przystąpić. Jego wynik ma znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej. Im wyższy wynik z egzaminu, tym większe szanse na to, że uczeń dostanie się do wybranego liceum ogólnokształcącego, czy technikum.

 


Trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów i ich jak najlepsze wyniki!

 

AP

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl