Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Nowy plan sieci szkół publicznych po reformie nie zakłada większych zmianNowy plan sieci szkół publicznych nie zakłada większych zmianKolejny etap reformy oświaty dobiega końca. Wraz z zakończeniem roku szkolnego wygasną gimnazja, zaś od września miasto będzie prowadzić ośmioletnie szkoły podstawowe i III Liceum Ogólnokształcące. Nową sieć miejskich szkół publicznych ustalili na kwietniowej sesji miejscy radni, którzy zapoznali się także z raportem o stanie oświaty za 2018 rok.

 
Blisko 7,5 tys. najmłodszym bełchatowianom (od 3 roku życia) miasto zapewnia warunki do wychowania przedszkolnego i realizacji obowiązku szkolnego. Magistrat prowadzi osiem podstawówek (220 oddziały dla ponad 4,5 tys. uczniów) i jedno liceum ogólnokształcące, 9 przedszkoli samorządowych (62 oddziały) i 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach. Do tego dochodzą jeszcze ostatnie klasy w pięciu miejskich oddziałach gimnazjalnych (482 uczniów w 21 oddziałach), a także dotowane przez miasto przedszkola i szkoły niepubliczne. Wśród tych ostatnich znajduje się w sumie 9 placówek dla najmłodszych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa (7 oddziałów dla 139 uczniów) i dwa oddziały w PG nr 7 (48 uczniów).


Blisko 82 mln zł w 2018 roku wydał magistrat na realizację zadań oświatowych, to 32,49 proc. ogółu wydatków miasta. Jest to prawie o 3 mln zł więcej niż w roku poprzednim.


Jak mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty, miejskie szkoły wykazują się też dużą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. – Daje to im nie tylko możliwość realizowania dodatkowych zajęć, ale również stanowi źródło doposażenia – dodaje dyrektor Antońska. Mowa tu między innymi o: SP nr 12, która w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r. uzyskała dotację na zakup podręczników, dofinansowaniu do „Aktywnej tablicy” (SP nr 1, nr 3, nr 8, nr 9), programach „Now@ Szkoła” (SP nr 8, środki z Programu Rozwoju Operacyjnego) i, „Rozwijanie kompetencji międzynarodowych” (SP nr 1, dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”).

Jak wynika z raportu przedłożonego na kwietniowej sesji największą liczbą oddziałów pochwalić się mogą „jedynka” - 40 oddziałów, „trójka” – 33 i „ósemka” - 32. Przewiduje się, że liczba oddziałów w szkołach publicznych, utrzymująca się od kilku lat na porównywalnym poziomie (230-240), zmiani się nie wcześniej niż w latach 2023/20124. Już teraz da się jednak zauważyć spadek liczby oddziałów przedszkolnych.


We wszystkich miejskich podstawówkach działają: gabinety pielęgniarskie (czas pracy pielęgniarki uzależniony jest od liczby dzieci uczęszczających do placówki), biblioteki i świetlice, które przez cały dzień (godz. 6/6:30-16:30/17) zapewniają opiekę nie tylko najmłodszym, ale i nieco starszym uczniom. Każda szkoła korzysta też z pomocy pedagogów, psychologów i logopedów. Na terenie miasta nie ma podstawówki, w której uczniowie nie mogliby skorzystać z ciepłych posiłków, porcji warzyw i owoców (klasy młodsze), mleka i produktów mlecznych.


Obowiązkiem miasta jest również zapewnienie warunków nauki uczniom z niepełnosprawnościami. Służą temu 22 oddziały integracyjne, w których w towarzystwie maksymalnie 15 dzieci pełnosprawnych uczy się od 3-5 uczniów z niepełnosprawnościami. W klasach integracyjnych pracuje pedagog wspomagający proces integracji, a jeśli jest taka potrzeba zatrudniany jest też indywidualny nauczyciel wspomagający. Sytuacja taka dotyczy szczególnie dzieci z takimi zaburzeniami, jak autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawność sprzężona. W uzasadnionych przypadkach organizowane jest też nauczanie indywidualne.


- Te wszystkie warunki stworzone przez miasto potwierdzają bardzo wysoki poziom realizacji zadań wynikających z obowiązku zapewnienia obowiązku szkolnego – podsumowuje dyrektor Elwira Antońska i dodaje, że równie dobrze przedstawia się raport dotyczący zadań mających na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom prawa do wychowania przedszkolnego.


Ponadto miasto przygotowało nowy plan sieci szkół, który obowiązywał będzie od 1 września. Zgodnie z nim uczniowie - tak jak dotychczas (uchwała z dnia 30 marca 2017 r.) - uczęszczać będą do ośmiu szkół podstawowych. Nie zmienią się też granice obwodów publicznych placówek (w rejonizacji uwzględniono jednak nowo powstałe ulice, np. Murowana, Stalowa, Inki – SP nr 3, E. Kwiatkowskiego i K. Pułaskiego -SP nr 4, Laury – SP nr 5 ). Przypomnijmy, że reforma oświaty zakładała, że w bieżącym roku szkolnym mury swoich szkół opuszczą ostatnie klasy gimnazjów, co będzie jednoznaczne z wygaśnięciem tego etapu edukacji. W czerwcu naukę zakończą też pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. Od września staną się oni uczniami 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników lub branżowych szkół I stopnia. W związku z dostosowaniem się do nowej sytuacji przekształceniu ulegnie Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza. Od września będzie to czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie.KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl