Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Nowoczesna eko-pracownia w PS 5 pozwoli dzieciom poznawać przyrodę; fot./ PS 5Nowoczesna ekopracownia w PS 5 pozwoli dzieciom poznawać przyrodę; fot./ PS 5

 

Blisko 50 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi - dotacje w takiej wysokości na pracownie ekologiczne pozyskały dwie miejskie placówki. Mowa o Przedszkolu Samorządowym nr 5, które w konkursie organizowanym przez Fundusz zajęło pierwsze miejsce w województwie, oraz Szkole Podstawowej nr 12.Jak zagospodarować wybrane miejsce w szkole lub przedszkolu i zamienić je w punkt dydaktyczny na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej? Jak polepszyć warunki nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych? Swoje pomysły na to przedstawiły 93 szkoły i przedszkola z województwa łódzkiego, które wzięły udział w konkursie „Nasze ekologiczne pracownie”. Wśród nich najlepsze okazało się bełchatowskie Przedszkole Samorzadowe nr 5, które zaproponowało utworzenie „Eko-kwatery przyrodniczego bohatera”.


Projekt stworzony przez dyrektora placówki - Mirosławę Grzybek oraz nauczycielki Justynę Madejczyk i Marikę Kowalską, przewiduje stworzenie ogródka edukacyjnego, który będzie miejscem sensoryczno- zmysłowego poznawania świata przyrody. Nowatorski pomysł przeznaczony jest do integracji z przyrodą i stymulacji poprzez dostarczanie wielu wrażeń sprzyjających rozwojowi dziecka. - Chodzi o to, by przedszkolaki mogły w nim odkrywać, uczyć się, badać i oczywiście bawić się. Jesteśmy pewne, że ścieżka zmysłów, warta strażnika przyrody czy ptasia stołówka będą atrakcyjną przestrzenią edukacyjną dla przedszkolaków, która sprzyjać będzie zmysłowej zabawie i nauce, pomoże w zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy o otaczającym świecie oraz przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych naszych wychowanków – tłumaczy dyrektor Grzybek.


Centralny punkt ogrodu przedszkolnego zostanie doposażony w drzewa, krzewy, byliny, kwiaty oraz tablice i gry dydaktyczne, które przyczynią się do propagowania treści ekologicznych. Całość kosztować ma niecałe 50 tys. zł. Większość sfinansowana zostanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości niemal 45 tys. zł, co stanowi ok. 90 proc. kosztów. Pozostałą część pokryją z kolei pieniądze z budżetu miasta Bełchatowa.


Podobną kwotę na swój projekt w ramach konkursu pozyskała Szkoła Podstawowa nr 12. Ekopracownia, jaka wkrótce powstanie w murach Dwunastki, będzie sprzyjać samodzielnemu i kreatywnemu rozwojowi uczniów i nauczycieli.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl