Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miejskie szkoły podstawowe gwarantują wysoki poziom nauczaniaMiejskie szkoły podstawowe gwarantują wysoki poziom nauczania

 

Lada dzień ruszy rekrutacja do klas pierwszych w miejskich szkołach podstawowych. Jednocześnie prowadzony będzie także nabór do szkolnych zerówek. Wnioski będzie można składać od poniedziałku, 6 lutego. Druki dostępne są bezpośrednio w placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 


- Zachęcamy wszystkich rodziców, by zapoznali się z ofertą każdej z bełchatowskich placówek. Są to dobre szkoły, cieszące się od lat dużym zainteresowaniem. Wykwalifikowana kadra oraz nowoczesne zaplecze i wyposażenie gwarantują wysoki poziom nauczania – podkreśla Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za miejską oświatę.


Najważniejszą zasadą przy rekrutacji do publicznych podstawówek, o której powinni pamiętać rodzice, jest obowiązująca rejonizacja. Oznacza to, że do danej szkoły najpierw będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie placówki. Kandydaci spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze uzupełniającym, ale tylko wtedy, gdy będą jeszcze wolne miejsca. Ponadto w pierwszym etapie rekrutacji pod uwagę brany będzie fakt, czy do tej samej placówki uczęszcza już rodzeństwo kandydata, a także czy przyszły uczeń korzystał z edukacji przedszkolnej właśnie w tej konkretnej szkole. Znaczenie może mieć również to, czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie wspierający rodziców w opiece nad wnukami. Wśród kryteriów branych pod uwagę znajduje się również orzeczenie dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego. Przypominamy, że wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej powinni też złożyć rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce działającej w danej szkole podstawowej.


Druki rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio w każdej ze szkół. Dodatkowo są one dostępne na stronach internetowych placówek. Dodatkowo rodzice zobligowani są do złożenia m.in. wniosku o przyjęcie, aktu urodzenia, a także – w zależności od przypadku – zaświadczenia o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka lub orzeczenia o niepełnosprawności w rodzinie.


Dokumenty można składać od 6 lutego do 16 marca. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły wywieszą 23 marca. Później, do 29 marca opiekunowie muszą zadeklarować czy ich dziecko będzie korzystać z danej placówki. Ostateczne listy poznamy 30 marca. Rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest natomiast na początku sierpnia.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl