Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Kolejne egzaminy na awans na nauczyciala mianowanego przewidziane są na sesję zimowąKolejne egzaminy na nauczyciala mianowanego przewidziane są na sesję zimową, fot. archiwum UM Bełchatów

 

Miejskie placówki oświatowe mają nowych nauczycieli mianowanych. Awans zawodowy otrzymało 11 pedagogów, którzy zdali egzamin zawodowy, przeprowadzany przez specjalnie powołaną komisję.

 

 

Stopień nauczyciela mianowanego to kolejny etap na pedagogicznej ścieżce zawodowej. Aby uzyskać awans, zgodnie z prawem oświatowym, nauczyciel musi odbyć blisko 3 letni staż w placówce, gdzie na co dzień pracuje. Później podchodzi się do egzaminu, podczas którego zdają sprawozdanie z realizacji swojego planu zawodowego. Prezentują dorobek, działania podejmowane w trakcie stażu, a także w jaki sposób podnosili jakość pracy szkoły oraz swoje kwalifikacje, doświadczenie i techniki prowadzenia zajęć. Komisję egzaminacyjną tworzą m.in. przedstawiciele kuratorium, urzędu miasta i dwaj eksperci.

 

Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się w lipcu. W sesji letniej o awans zawodowy ubiegało się w sumie 11 osób. Wśród nich 3 z miejskich przedszkoli, a także 8 ze szkół podstawowych, m.in. historyk, bibliotekarz, psycholog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wspomagający, języka angielskiego i religii.

 

Zdanego egzaminu pedagogom gratuluje wiceprezydent Łukasz Politański, odpowiedzialny m.in. za miejską oświatę.

 

– Cieszę się, że wszyscy pomyślnie zdali ten egzamin zawodowy. Dowodzi to, że bełchatowscy nauczyciele nie spoczywają na lurach, że zależy im na samorozwoju i efektywnej współpracy z uczniem. Te jedenaście egzaminów pokazuje również, że mamy nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę przedmiotową, dydaktyczną, metodologiczną. Chcą otwierać się na nowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą, stale podnosić kwalifikacje i jakość prowadzonych przez siebie zajęć. Taka kadra pedagogiczna to ogromny plus dla uczniów, którzy mają szansę uczyć się w nowoczesny sposób dostosowany do ich potrzeb, umiejętności i zainteresowań – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Warto też przypomnieć, że każdego roku nauczyciele z miejskich placówek oświatowych, otrzymują od miasta finansowe wsparcie. Dzięki temu pedagodzy mogą m.in. podjąć studia i kursy podnoszące ich kwalifikacje. W ubiegłym roku szkolnym, na doskonalenie zawodowe, miasto przekazało do swoich przedszkoli i szkół blisko 380 tys. zł. Magistrat określił także priorytetowe kierunki, w jakich pedagodzy powinni się dokształcać. Wśród nich m.in. języki obce, nauczanie uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywanie zasobów cyfrowych w procesie kształcenia czy prowadzenie zajęć stymulujących rozwój fizyczny uczniów.

 

- Zgodnie z ustawą, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, corocznie przekazujemy naszym placówkom 0,8 proc. rocznych, zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej. Zawsze, zanim rozdysponujemy środki, rozmawiamy z dyrektorami przedszkoli i szkół, którzy zgłaszają potrzeby swoich pracowników. Pedagodzy chętnie korzystają z takiej możliwości, co ogromnie cieszy. Dzięki temu bełchatowska oświata stoi bowiem na coraz wyższym poziomie – dodaje wiceprezydent Łukasz Politański.

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl