Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Nowa ekopracownia pozwala uczniowm SP 4 spotkać się z przyrodą "na żywo"Nowa ekopracownia pozwala uczniowm SP 4 spotkać się z przyrodą "na żywo"

 

Nowo powstała ekopracownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 4 ma zachęcać uczniów do samodzielnego prowadzenia badań i obserwacji ekologicznych. Ogród ekologiczny został wybudowany dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW w Łodzi oraz dofinansowaniu bełchatowskiego magistratu.

 


Altana, tablice dydaktyczne, stanowisko geologiczne i stacja meteorologiczna to elementy „Ekopracowni pod chmurką EKOfiltr”, z której mogą już korzystać uczniowie Czwórki. Jak mówi dyrektor placówki, Izabela Anioł, zielona przestrzeń przy szkole zyskała nowy charakter i funkcje. – Zależało nam, aby ogród edukacyjny stanowił namiastkę natury w mieście i pozwalał dzieciom w sposób twórczy poznawać jej tajniki. Mogę powiedzieć, że udało nam się ten cel osiągnąć. Ekopracownia to nie tylko ciekawe lekcje przyrodnicze, podczas których uczymy, jak chronić ginące gatunki fauny i flory, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu – wyjaśnia dyrektor Anioł.


W ekopracowni zamontowane zostały także domek dla owadów, karmnik i poidełko dla ptaków. Szkoła chce w ten sposób przyczynić się do zwiększenia populacji jerzyków. – Te wędrowne ptaki gniazdują m.in. w otworach wentylacyjnych i szczelinach wysokich budynków. Niestety w czasie prac związanych z termomodernizacją, gniazda często są zamurowywane. Dlatego na budynku naszej szkoły powiesiliśmy kilka budek lęgowych licząc, że dzięki temu zwiększy się liczebność tych niezwykle pożytecznych ptaków – dodaje dyrektor Izabela Anioł.


Całość dopełniają ścieżka sensoryczna, ogródek ziołowy, pergola, kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz nowe nasadzenia – głównie różnorodnych roślin miododajnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 4 doposażona została ponadto ekopracownia „Tlen”. Uczniowie mogą już korzystać z nowych pomocy, tj. mikroskopu, gier i planszy dydaktycznych oraz modeli owadów. Te ostatnie służą do realizacji podstawy programowej, a wykorzystywać je można także podczas lekcji na świeżym powietrzu.


Na budowę „Ekopracowni pod chmurką EKOfiltr” szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 49,7 tys. zł. Do realizacji zadania dołożył się także bełchatowski magistrat przekazując na ten cel ponad 5,5 tys. zł.

 

AP

 

Uczniowie SP 4 lubią korzystać ze ścieżki sensorycznejUczniowie SP 4 lubią korzystać ze ścieżki sensorycznej

 

Podczas lekcji w nowej ekopracowni uczniowie mogą w nieco inny sposób, niż w szkolnej ławie, poznawać florę i faunę Podczas lekcji w nowej ekopracowni uczniowie mogą w nieco inny sposób, niż w szkolnej ławie, poznawać florę i faunę

 

W ogrodzie ekologicznym ustawione zostały m.in. domki i karmniki dla ptakówW ogrodzie ekologicznym ustawione zostały m.in. domki i karmniki dla ptaków

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl