Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Między innymi uczniowie SP nr 4 mają do swojej dyspozycji kompleksowo wyposażoną pracownię informatycznąKompleksowo wyposażoną pracownię informatyczną mają już m.in. uczniowie SP nr 4

 

Miejskie szkoły stawiają na nowoczesną bazę komputerową oraz rozwój sieci informatycznych, wszystko to na miarę szkoły XXI wieku. Na profesjonalne wyposażone pracownie, w tym komputery dla uczniów i nauczycieli, oraz urządzenia do rozbudowy sieci miasto zapłaciło ponad 370 tys. złotych.

 

 

Uczniowie bełchatowskich szkół mogą się już korzystać z wyremontowanych pracowni informatycznych. Do ich dyspozycji są nie tylko nowe stanowiska komputerowe, w tym komputery stacjonarne i laptopy, ale również zmodernizowana sieć internetowa. „Jedynka”, „Trójka”, „Czwórka”, „Dwunastka” oraz III Liceum Ogólnokształcące - to w tych placówkach w ostatnich miesiącach trwała wymiana niezbędnego sprzętu i urządzanie pracowni informatycznych niejako od nowa.

 

W SP nr 1 do dyspozycji uczniów oddane zostały dwie sale z 40 stanowiskami komputerowymi z pełnym oprogramowaniem. Nowa pracownia działa również w SP nr 3, a w niej 20 nowych komputerów. Te, na których dzieci dotychczas pracowały, przekierowane zostały do poszczególnych klas lekcyjnych. Z kolei w SP nr 12 wyremontowano salę informatyczną, zakupiono 13 komputerów oraz serwer zgodny z konfiguracją MEN. W placówce zmodernizowano także serwerownię, a tym samym połączono i ujednolicono działające dotąd dwie odrębne sieci. SP nr 4 zyskała natomiast 20 nowych stanowisk uczniowskich, jedno nauczycielskie, nowy serwer, a także projektor Full HD. 18 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 3 laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne trafiło również do Mickiewicza.


Na wyposażenie klas informatycznych i rozbudowę sieci komputerowo-internetowej miasto w ostatnich miesiącach wydało ponad 370 tys. złotych. – Każda inwestycja w dzieci i młodzież jest dobra. By mogły one osiągnąć sukces, nie wystarczy talent uczniów, zaangażowanie nauczycieli, potrzeba też odpowiednio przygotowanych pracowni szkolnych i właściwych pomocy dydaktycznych – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent miasta.


Wszystkie te działania miały w znacznej mierze poprawić komfort pracy i uczniów, i nauczycieli. Były też pierwszym krokiem do unowocześniania systemu nauczania. Mowa tu m.in. o wprowadzaniu do bełchatowskich placówek dzienników elektronicznych. Taka forma kontaktu z rodzicami działa już m.in. w miejskim liceum, w SP nr 8 i w SP nr 4.


Pierwszą miejską podstawówką, która skorzystała z dobrodziejstw e-dziennika, była Szkoła Podstawowa nr 8. Przypomnijmy, że był to jeden z punktów projektu „Now@ szkoła”, na który placówka pozyskała unijną dotację. Nowe komputery zasiliły dwie pracownie komputerowe, a dotychczasowy sprzęt trafił do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, biblioteki oraz świetlicy.


Kolejne szkoły do takich zmian intensywnie się przygotowują. Trzy z nich, tj. „Trójka”, „Jedynka”, „Trzynastka”, na ten właśnie cel pozyskały dodatkowo środki zewnętrzne w wysokości po 20 tys. zł każda. W szkołach trwają prace instalacyjne zakupionego sprzętu, w tym: komputerów, monitorów, oprogramowania czy szafy informatycznej. Odbywają się też pierwsze testy, próby, a także szkolenia kadry pedagogicznej z obsługi tego nowego narzędzia pracy.

 

Zalet dziennika elektronicznego jest wiele, a wśród nich m.in. szybkość przekazywania informacji o ocenach dziecka, zaplanowanych sprawdzianach, kartkówkach, organizowanych wyjściach czy spotkaniach. Z reguły na początku nauczyciele równorzędnie prowadzą tradycyjny dziennik lekcyjny i innowacyjny.

 

Dodajmy, że większość bełchatowskich szkół podstawowych - w mniejszym lub większym stopniu - korzysta również z innowacyjnej technologii informatycznej – OSE, czyli Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Do kilku placówek, m.in. SP nr 3, 4, 5 i 9, OSE wkroczyło na dobre. Zainstalowano już urządzenia dostępowe, wdrożone zostały niezbędne procedury i certyfikaty, dzięki czemu uczniowie mogą już korzystać z szybkiego, szerokopasmowego Internetu. 


KZB

 

Miejskie szkoły stawiają na rozwój sieci komputerowo-internetowychMiejskie szkoły stawiają na rozwój sieci komputerowo-internetowych

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl