Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne m.in. z podstawą programowąWszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne m.in. z podstawą programową

 

Miejscy nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje. Pomoże im w tym miasto, które w 2023 roku właśnie na doskonalenie zawodowe, przekaże do podległych szkół i przedszkoli prawie 400 tys. zł.

 


- Każdy chce mieć dobrze wyspecjalizowaną kadrę. My również. Cieszymy się, że nauczyciele sami chcą się doskonalić i rozwijać po to, żeby lepiej uczyć i spełniać się w roli pedagoga. A naszą rolą jako miasta, jest umożliwienie im tego w jak największym stopniu. Dlatego też zrealizujemy wszystkie wnioski, jakie na ten rok wpłynęły od dyrektorów bełchatowskich szkół i przedszkoli – podkreśla Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za oświatę.


W tym roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli miasto zarezerwowało w budżecie ponad 367 tys. zł. Pracownicy miejskich placówek oświatowych mogą liczyć na dofinansowanie studiów magisterskich, licencjackich, podyplomowych – na taką formę dokształcania przeznaczonych zostanie niemal 79 tys. zł, z kolei na kursy kwalifikacyjne i doskonalące przewidziano ponad 274 tys. zł. Ponadto miasto dofinansuje koszty przejazdów oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych (łącznie na ten cel wydane zostanie 13 tys. zł).


Magistrat określił też priorytetowe kierunki, w jakich pedagodzy powinni się dokształcać. - Mamy wytyczne MEiN, jasne zapisy w Karcie Nauczyciela i wyniki egzaminów, pod uwagę bierzemy także podstawę programową oraz priorytety stawiane przez dyrektorów – tłumaczy wiceprezydent Łukasz Politański. W tym roku dofinansowanie będą studia i szkolenia dotyczące m.in. zapewnienia dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania uwzględniającego potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywania metod aktywizujących oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezpieczeństwa cyfrowego oraz prowadzenia zajęć stymulujących rozwój umysłowy i fizyczny uczniów.

 


- Inwestując w nauczycieli inwestujemy w naszych uczniów. Dzięki temu, że nasi pedagodzy wciąż podnoszą swoją wiedzę - nie tylko przedmiotową, ale również tę dydaktyczną, metodologiczną, a do tego otwierają się na nowe nurty i alternatywne sposoby pracy z dziećmi, bełchatowska oświata stoi na bardzo dobrym poziomie – podsumowuje Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 


ADA/AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl