Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Rekrutacja do miejskich przedszkoli potrwa od 7 lutego do 16 marca Rekrutacja do miejskich przedszkoli potrwa od 7 lutego do 16 marca

 

7 lutego rusza nabór do publicznych przedszkoli. Którą placówkę wybrać? W podjęciu decyzji z pewnością pomogą Dni Otwarte. To dobra okazja, aby od środka zobaczyć daną placówkę czy porozmawiać z wychowawcami.

 

Ponad 400 miejsc czeka na przyszłe przedszkolaki w dziewięciu miejskich placówkach. Nabór rozpocznie się już w najbliższy piątek, 7 lutego. Czas na wybranie przedszkola i złożenie wszystkich potrzebnych dokumentów rodzice mają do 16 marca. Zasady rekrutacji są takie same jak w latach poprzednich i opierają się one na zapisach ustawy. – Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych i zastępczych, a także rodzin, w których występuje niepełnosprawność. W pierwszej kolejności przyjmowane będą również maluchy wychowywane przez samotnych rodziców czy objętych pieczą zastępczą – powiedział Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

W dalszej kolejności pod uwagę brane będą tzw. kryteria lokalne. Liczyć się będzie m.in. to, czy oboje rodzice zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą czy też uczą się w systemie dziennym. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznawane będą m.in. za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od przedszkola – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 kilometry od wskazanego przedszkola. Nie bez znaczenia będzie też to, czy do placówki chodzi rodzeństwo kandydata. W pierwszej kolejności będą też przyjmowani bełchatowianie od 3 do 6 roku.

 

Przedszkola zapraszają na Dni Otwarte

W wyborze przedszkola, zarówno rodzicom, jak i maluchom, pomóc mogą Dni Otwarte. Organizują je wszystkie miejskie placówki. – To dobra okazja, aby od środka zobaczyć jak działa konkretna placówka, porozmawiać z wychowawcami, pokazać przyszłemu przedszkolakowi sale i zajęcia – tłumaczy wiceprezydent Politański. A gama warsztatów proponowanych przez miejskie placówki jest spora. Maluchy mogą wybierać o d kół ekologicznych, przez kulinarne i matematyczne, po plastyczne i muzyczne. Ponadto jest pomoc logopedy, psychologa i pedagoga. Miasto zapewnia też bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

 

Harmonogram Dni Otwartych:

PS nr 1 „Pod Topolą” (ul. 1-go Maja 4a) – 3 marca w godz. 9.00-11.00.

PS nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” (ul. Paderewskiego 3):

- 8 luty w godz. 15.00-17.00 (sale przedszkolne w SP nr 13);

- 16 luty w godz. 15.00-17.00 (budynek przy ul. Paderewskiego 3).

IPS nr 3 (Os. Okrzei 15a) – 29 luty w godz. 10.00-12.00 (ze względu na warunki pogodowe placówka prosi o przyniesienie obuwia zmiennego).

PS nr 4 Montessori (os. 1 Maja 8) - 15 luty w godz. 10.00-13.00.

PS nr 5 im. Jana Brzechwy o profilu ekologicznym (os. Dolnośląskie 222a) – 9 luty od godz. 10.

PS nr 6 im. Marii Kownackiej (u. Budryka 7):
- 15 luty w godz. 14.00-16.00 spotkanie informacyjne, zwiedzanie przedszkola, rozmowy z wychowawcami;
- 4 marca – w budynku w SP12;
- 4 marca - w budynku przy ul. Budryka 12A:
w godz. 10.00-10.30 (sala gimnastyczna) - spotkanie z dyrektorem przedszkola, krótka część artystyczna przygotowana przez dzieci i wychowawców (powitanie, zabawy ruchowe przy muzyce, występ zespołu tanecznego, wspólny taniec, zabawy ze śpiewem);
w godz. 10.30-11.00 (zaproszenie do grup) - grupa 4-latków "Słoneczka" (zabawy plastyczne, konkursy dla dzieci i rodziców), grupa 3-latków "Plastusie" (zabawy adaptacyjno-integracyjne, wspólne zabawy z chustą animacyjną).

PS nr 7 im. Krasnala Hałabały (ul. Edwardów 31):
- 13 luty w godz. 9.30-11.00 - spotkanie informacyjne z dyrektorem i radą pedagogiczną przedszkola, zajęcia i zabawy w poszczególnych grupach wiekowych;
- 5 marca w godz. 9.30-11.00 - zajęcia i zabawy w poszczególnych grupach wiekowych.

PS nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” (ul. Szkolna 14) – 8 luty od godz. 15.30.

ZSP nr 9 (os. Dolnośląskie 204a):
- 17 luty w godz. 9.00- 10.00 sala: Stokrotki, Biedronki, Słoneczka (zabawy muzyczno – ruchowe oraz plastyczne w grupach trzylatków, zabawy integracyjne z najmłodszymi przedszkolakami);
- 18 luty w godz. 9.00-10.00 sala: Misie, Motylki (zabawy integracyjne w grupach czterolatków, możliwość obserwacji pracy dzieci w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych);
- 19 luty w godz. 9.00-10.00 sala: Żabki, Krasnale (zabawy integracyjne ze „straszakami”, możliwość obserwacji pracy dzieci w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych);
- 20 luty w godz. 13.00-13.30 korytarz przedszkolny: część artystyczna w wykonaniu koła teatralnego pt. „Sprzątanie lasu”, w godz. 13.30-14.00 – część artystyczna w wykonaniu koła tanecznego, zajęcia rytmiczne, zabawy taneczne. Ze względu na warunki pogodowe placówka prosi o przyniesienie dla siebie i dzieci obuwia zmiennego.

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl