Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na najmłodszych uczniów czeka osiem miejskich szkół podstawowych Na najmłodszych uczniów czeka osiem miejskich szkół podstawowych

 

Miasto rusza z rekrutacją do miejskich podstawówek. Rodzice będą mogli zapisywać swoje pociechy do szkolnych zerówek i klas pierwszych już od poniedziałku, 7 lutego. Wnioski dostępne są na miejscu w każdej ze szkół. Można je również pobrać z ich oficjalnych stron internetowych. Czas na złożenie dokumentów jest do 16 marca.

 

 

Przed rodzicami dzieci, które od września rozpoczną swoją przygodę ze szkolną edukacją, ważny czas. Zbliża się bowiem moment, kiedy trzeba będzie zdecydować o wyborze placówki i zapisać do niej swoją pociechę. Na przyjęcie sześciolatków i siedmiolatków czeka osiem miejskich szkół podstawowych.

 

- Startujemy z rekrutacją już teraz, by jak najszybciej mieć pełną informację o liczbie osób, które chcą od września uczęszczać do naszych miejskich podstawówek. Mając takie dane, będziemy mogli ruszyć z planowaniem liczby klas w poszczególnych szkołach, tak by zapewnić miejsce dla wszystkich dzieci, które mieszkają w Bełchatowie, wzięły udział w rekrutacji i spełniły jej wytyczne – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

 

Nabór do szkolnych zerówek

 

Zasady rekrutacji są takie same jak w latach poprzednich. Pierwszeństwo w przyjęciu będą mieć dzieci mieszkające w Bełchatowie, wychowujące się w rodzinach wielodzietnych, zastępczych, a także tych, w których występuje niepełnosprawność. W grupie tej znajduję się również maluchy wychowywane przez jednego z rodziców. W kolejnym etapie rekrutacji komisja będzie brać pod uwagę tzw. kryteria lokalne. Tutaj liczyć się będzie to, czy oboje rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą czy też uczą się w systemie dziennym. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznawane będą m.in. za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od placówki – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 km od wskazanej szkoły. Plusem może być też to, że w danej placówce uczy się rodzeństwo kandydata.

 

Dokumenty m.in. karta przyjęcia i dodatkowe wnioski dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Co ważne czas na zapisanie dziecka do szkolnej zerówki rodzice mają do 16 marca. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane 23 marca, zaś od 24 do 29 marca opiekunowie muszą potwierdzić czy dziecko będzie uczęszczać do tej placówki. Jeśli zajdzie taka potrzeba miasto uruchomi również rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Przewidziana jest ona na początek czerwca.  

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych

 

Posyłając pociechę do klasy pierwszej, pamiętać musimy, że w tym przypadku obowiązuje rejonizacja. Zatem do danej szkoły najpierw będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tej placówki. Kandydaci spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze uzupełniającym, ale tylko wtedy, gdy będą jeszcze wolne miejsca.

 

Poza tym na pierwszym etapie rekrutacyjnym pod uwagę brane jest to, czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo kandydata oraz czy dziecko obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w danej placówce. Ważne może okazać się też to, czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie, wspierający rodziców w opiece nad wnukami. Wśród kryteriów branych pod uwagę znajduje się również orzeczenie dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Przypominamy, że wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej powinni też złożyć rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce działającej w danej szkole podstawowej.

 

Druki rekrutacyjne można pobrać w każdej podstawówce oraz z ich stron internetowych. Trzeba pamiętać, że wśród wymaganych do złożenia dokumentów są m.in. wniosek o przyjęcie, akt urodzenia, a także – w zależności od przypadku – zaświadczenie o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka czy też orzeczenie o niepełnosprawności w rodzinie.

 

I w tym przypadku czas na załatwienie wszystkich formalności rodzice mają do 16 marca. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły wywieszą 23 marca. Później przez kilka dni, dokładnie od 24 do 29 marca opiekunowie muszą zadeklarować czy ich dziecko będzie korzystać z danej placówki. Ostateczne listy poznamy 30 marca. Miasto zaplanowało także rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Rozpocznie się ona 6 czerwca.

 

>>> Czytaj: Nabór do miejskich przedszkoli

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl