joombig banner rotation images

Menu

 

Nowy plan sieci szkół publicznych po reformie nie zakłada większych zmianNowy plan sieci szkół publicznych nie zakłada większych zmianKolejny etap reformy oświaty dobiega końca. Wraz z zakończeniem roku szkolnego wygasną gimnazja, zaś od września miasto będzie prowadzić ośmioletnie szkoły podstawowe i III Liceum Ogólnokształcące. Nową sieć miejskich szkół publicznych ustalili na kwietniowej sesji miejscy radni, którzy zapoznali się także z raportem o stanie oświaty za 2018 rok.

 
Blisko 7,5 tys. najmłodszym bełchatowianom (od 3 roku życia) miasto zapewnia warunki do wychowania przedszkolnego i realizacji obowiązku szkolnego. Magistrat prowadzi osiem podstawówek (220 oddziały dla ponad 4,5 tys. uczniów) i jedno liceum ogólnokształcące, 9 przedszkoli samorządowych (62 oddziały) i 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach. Do tego dochodzą jeszcze ostatnie klasy w pięciu miejskich oddziałach gimnazjalnych (482 uczniów w 21 oddziałach), a także dotowane przez miasto przedszkola i szkoły niepubliczne. Wśród tych ostatnich znajduje się w sumie 9 placówek dla najmłodszych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa (7 oddziałów dla 139 uczniów) i dwa oddziały w PG nr 7 (48 uczniów).


Blisko 82 mln zł w 2018 roku wydał magistrat na realizację zadań oświatowych, to 32,49 proc. ogółu wydatków miasta. Jest to prawie o 3 mln zł więcej niż w roku poprzednim.


Jak mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty, miejskie szkoły wykazują się też dużą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. – Daje to im nie tylko możliwość realizowania dodatkowych zajęć, ale również stanowi źródło doposażenia – dodaje dyrektor Antońska. Mowa tu między innymi o: SP nr 12, która w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r. uzyskała dotację na zakup podręczników, dofinansowaniu do „Aktywnej tablicy” (SP nr 1, nr 3, nr 8, nr 9), programach „Now@ Szkoła” (SP nr 8, środki z Programu Rozwoju Operacyjnego) i, „Rozwijanie kompetencji międzynarodowych” (SP nr 1, dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”).

Jak wynika z raportu przedłożonego na kwietniowej sesji największą liczbą oddziałów pochwalić się mogą „jedynka” - 40 oddziałów, „trójka” – 33 i „ósemka” - 32. Przewiduje się, że liczba oddziałów w szkołach publicznych, utrzymująca się od kilku lat na porównywalnym poziomie (230-240), zmiani się nie wcześniej niż w latach 2023/20124. Już teraz da się jednak zauważyć spadek liczby oddziałów przedszkolnych.


We wszystkich miejskich podstawówkach działają: gabinety pielęgniarskie (czas pracy pielęgniarki uzależniony jest od liczby dzieci uczęszczających do placówki), biblioteki i świetlice, które przez cały dzień (godz. 6/6:30-16:30/17) zapewniają opiekę nie tylko najmłodszym, ale i nieco starszym uczniom. Każda szkoła korzysta też z pomocy pedagogów, psychologów i logopedów. Na terenie miasta nie ma podstawówki, w której uczniowie nie mogliby skorzystać z ciepłych posiłków, porcji warzyw i owoców (klasy młodsze), mleka i produktów mlecznych.


Obowiązkiem miasta jest również zapewnienie warunków nauki uczniom z niepełnosprawnościami. Służą temu 22 oddziały integracyjne, w których w towarzystwie maksymalnie 15 dzieci pełnosprawnych uczy się od 3-5 uczniów z niepełnosprawnościami. W klasach integracyjnych pracuje pedagog wspomagający proces integracji, a jeśli jest taka potrzeba zatrudniany jest też indywidualny nauczyciel wspomagający. Sytuacja taka dotyczy szczególnie dzieci z takimi zaburzeniami, jak autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawność sprzężona. W uzasadnionych przypadkach organizowane jest też nauczanie indywidualne.


- Te wszystkie warunki stworzone przez miasto potwierdzają bardzo wysoki poziom realizacji zadań wynikających z obowiązku zapewnienia obowiązku szkolnego – podsumowuje dyrektor Elwira Antońska i dodaje, że równie dobrze przedstawia się raport dotyczący zadań mających na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom prawa do wychowania przedszkolnego.


Ponadto miasto przygotowało nowy plan sieci szkół, który obowiązywał będzie od 1 września. Zgodnie z nim uczniowie - tak jak dotychczas (uchwała z dnia 30 marca 2017 r.) - uczęszczać będą do ośmiu szkół podstawowych. Nie zmienią się też granice obwodów publicznych placówek (w rejonizacji uwzględniono jednak nowo powstałe ulice, np. Murowana, Stalowa, Inki – SP nr 3, E. Kwiatkowskiego i K. Pułaskiego -SP nr 4, Laury – SP nr 5 ). Przypomnijmy, że reforma oświaty zakładała, że w bieżącym roku szkolnym mury swoich szkół opuszczą ostatnie klasy gimnazjów, co będzie jednoznaczne z wygaśnięciem tego etapu edukacji. W czerwcu naukę zakończą też pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. Od września staną się oni uczniami 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników lub branżowych szkół I stopnia. W związku z dostosowaniem się do nowej sytuacji przekształceniu ulegnie Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza. Od września będzie to czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie.KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020