Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

sp4 sztandar 9899

 

Czwartek, 29 listopada, zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie im. S. Żeromskiego wielkimi zgłoskami. Ceremonia  przejęcia sztandaru  zgromadziła całą społeczność szkolną oraz wielu zaproszonych gości. Dotychczasowy symbol szkoły po 37 latach obecności w jej murach trafił do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

 

- Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, uczą dzieci przyjmowania właściwych postaw, szacunku do przeszłości i odpowiedzialności. Nowy sztandar nie tylko będzie brał udział w uroczystościach szkolnych, ale także tych państwowych i miejskich. Niech nadal Was jednoczy i przypomina o wartościach, które były, są i – wierzę, że – będą fundamentem pracy wychowawczej w Waszej Szkole – napisała w liście okolicznościowym Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 

 

Ceremonia przekazania sztandaru to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu placówki. Poprzedziły ją tygodnie przygotowań. W uroczystej akademii udział wzięli nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji, rodzice, a także wielu zaproszonych gości. Powaga, podniosłość tej historycznej chwili, ale nade wszystko wzruszenie udzieliło się wszystkim - i dzieciom, i dorosłym.

 

 

Aktu nadania nowego sztandaru i przekazania go na ręce dyrektor Edyty Jasińskiej dokonał Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. - Sztandar to nie tylko płachta materiału, to symbol, który uczy przede wszystkim szacunku - zarówno do tego, co przed nami, jak i do tego, co za nami - powiedział prezydent Politański.

 

 

W trakcie uroczystej akademii wielokrotnie podkreślano, że sztandar jest symbolem dobrego imienia i tradycji szkoły, przypomina o najważniejszych dla ucznia ideałach, wartościach. - Sztandar to znak chlubby i patriotyzmu, symbol wychowania, więzi integrującej szkołę i jej najbliższe środowisko, symbol Polski, narodu, Małej Ojczyzny - powiedziała dyrektor szkoły Edyta Jasińska. Bez niego nie odbywa się żadna ważna uroczystość. To między innymi dzięki sztandarowi, który - jak nakazuje ceremoniał - za każdym razem uroczyście i z godnością, jest wprowadzany i wyprowadzany, często przy dźwiękach werbla, wydarzenia nabierają podniosłego charakteru, zyskują rangę i prestiż. To on reprezentuje też szkołę na zewnątrz.

 

Z „Kroniki szkoły” dowiadujemy się, że dotychczasowy sztandar był w Szkole Podstawowej nr 4 od 1981 roku, a przyjmował go dyrektor Mirosław Stasiak. Aktu nadania dokonał piotrkowski kurator oświaty i wychowania Lucjan Reczek. Przez 37 lat sztandar towarzyszył społeczności uczniowskiej podczas wszystkich ważnych wydarzeń.  Pełniący swą „służbę” przez ponad trzy dekady sztandar przekazano uroczyście - jako historyczne votum - do Muzeum Regionalnego.

 

 

 

Od 29 listopada 2018 roku Szkołę Podstawową nr 4 w Bełchatowie reprezentować będzie nowy sztandar, który w całości ufundowało miasto. Składa się on z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat, wykonany z prostokątnego kawałka tkaniny, obszyty jest złotymi frędzlami. Na awersie sztandaru widnieje orzeł biały w koronie na czerwonym tle oraz daty 1918-2018 wyznaczające ramy rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na rewersie umieszczono książkę, pióro i kałamarz - symbole patrona szkoły, pisarza Stefana Żeromskiego. Na drzewcu znajduje się napis 100-lecie odzyskania niepodległości.

 

 

Historia sztandaru jako znaku wyróżniającego jest bardzo długa. Wywodzi się on z odległych tradycji bojowych, od początku był znakiem rozpoznawczym, służącym łączności między wodzem a rycerzami, był obecny podczas każdej uroczystości i każdej bitwy.

KZB

 

sp4 sztandar 9847

 

sp4 sztandar 9955

 

sp4 sztandar 9824

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl