Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

SP nr 8 uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ponad 674 tys. złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzyma Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie na realizację projektu „Now@ szkoła”. Z programu skorzysta 376 uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone eksperymentalną metodą, wyposażenie sal lekcyjnych i doposażenie w pomoce i narzędzia dydaktyczne to tylko niektóre zalety programu.


Dofinansowanie projektu „Now@ szkoła” jest efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi do konkursu organizowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do konkursu szkoła zgłosiła się w kwietniu 2018 roku. Po pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej projekt przeszedł do kolejnego etapu. Ostateczne wyniki poznaliśmy 11 października.
Szkoła Podstawowa nr 8 jest jedyną szkołą z Bełchatowa, która znalazła się w gronie zwycięzców. Do rywalizacji stanęły jeszcze dwie bełchatowskie szkoły.

Wartość ogólna projektu wynosi powyżej 725 tys. złotych, z czego miasto dołoży ponad 50 tysięcy. Wysokość dofinansowania uzyskanego w ramach konkursu to 674 tys. 513 złotych.


Realizacja innowacyjnych zadań edukacyjnych potrwa 2 lata i zakończy się 30 czerwca 2020 roku.


Przez cały ten czas 376 uczniów uczestniczyć będzie w różnorodnych zajęciach dydaktycznych i kompensacyjnych. W planach są zarówno nowe koła zainteresowań, jak i zajęcia z języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Maja one przygotować młodych ludzi do świadomego wyboru kierunku edukacji oraz kreatywnego wejścia na rynek pracy.

Prowadzone będą również zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Co ciekawe, dominować na nich ma metoda eksperymentalna. W odnalezieniu się we współczesnym świecie pomóc mają uczniom też zajęcia rozwijające ich kompetencje cyfrowe.

Szkoła Podstawowa nr 8 od lat stawia na indywidualizację procesu nauczania, dlatego też i te aspekty uwzględniono w trakcie prac nad projektem. Część pieniędzy zostanie więc przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, które pomogą w rozpoznawaniu potrzeb, wspomaganiu rozwoju, a także prowadzeniu terapii pedagogicznej (m.in. z zakresu edukacji polonistycznej) i logopedycznej. Autorzy projektu duży nacisk położyli na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.


„Now@ szkoła” to również akcja wyposażania poszczególnych pracowni w najnowsze sprzęty i pomoce dydaktyczne, które nie tylko uatrakcyjnią proces zdobywania wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim wzmocnią go od strony merytorycznej. Na liście znajdują się sale przyrodnicze, matematyczne oraz informatyczna.


W ramach projektu szkoła zyska narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), które z jednej strony wspomogą realizację programów nauczania, a z drugiej przyczynią się do utworzenia wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że właściwie dobrane narzędzia technologii informacyjnych sprawiają, że nauka staje się i przyjemniejsza, i efektywniejsza.


W „Nowej szkole” nie zapomniano też o szkoleniach dla nauczycieli, którzy wraz ze swymi podopiecznymi uczestniczyć będą w uruchamianym programie.
 

KZB

 

Realizacja projektu potrwa 2 lata.

W projekcie udział weźmie 376 uczniów.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl