Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Trwa nabór do miejskich przedszkoli. Na maluchy czeka ponad 400 miejsc. Zanim rodzice ostatecznie zdecydują, gdzie posłać swoją pociechę mogą skorzystać z Dni Otwartych jakie organizują placówki.

 

Najpierw deklaracje składali rodzice dzieci, które już korzystają z opieki przedszkolnej. Teraz czas na zapisy mają przyszłe przedszkolaki. Nabór trwa do 2 marca. Wszystkie potrzebne dokumenty i wnioski można pobrać ze strony internetowej danej placówki. Dostępne są także w każdym przedszkolu.

 

– W tym roku ruszyliśmy z naborem przedszkolaków nieco wcześniej niż zwykle. Wszystko po to, aby jak najwcześniej wiedzieć czy jest potrzeba utworzenia dodatkowych oddziałów. Po zebraniu deklaracji od obecnych wychowanków mamy klarowną wiedzę, co do ilości wolnych miejsc dla nowych podopiecznych – mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa.  

 

Zgodnie z zapisami ustawy rekrutacja jest dwuetapowa. - Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje maluchom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, z rodzin gdzie występuje niepełnosprawność, objętych pieczą zastępczą i dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców - dodaje dyrektor Antońska.

 

Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc w przedszkolach wówczas w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisje będą stosować się do tak zwanych kryteriów lokalnych, czyli określonych przez poszczególne samorządy. W przypadku bełchatowskich placówek Rada Miasta zdecydowała, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto pod uwagę będą też brane: miejsce zamieszkania (pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci zamieszkałe w odległości do 3 kilometrów od placówki), fakt czy starsze rodzeństwo już do danej placówki uczęszczało. Jak podkreśla dyrektor Elwira Antońska niezwykle ważne jest by rodzice składając wniosek o przyjęcie załączyli do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria.

 

W połowie marca bełchatowskie przedszkola ogłoszą listy zakwalifikowanych kandydatów. - Z miejscami w placówkach nie powinno być problemów. Prezydent Mariola Czechowska zaakceptowała utrzymanie w przedszkolach publicznych dokładnie sześćdziesięciu jeden oddziałów, do których obecnie uczęszcza blisko tysiąc czterysta dzieci – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. Do dyspozycji małych bełchatowian są również oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych. Pamiętajmy też, że ponad tysiącem miejsc dysponują placówki niepubliczne, które są dotowane przez miejski samorząd

 

 

Rodzice mają do wyboru dziewięć publicznych przedszkoli. Każde z nich proponuje zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań od matematycznych, artystyczno-plastycznych po ekologiczne i kulinarne. Ponadto jest pomoc logopedy, psychologa i pedagoga. Miasto zapewnia bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci pięcio i sześcioletnich.

 

Więcej na ten temat można przeczytać na: http://www.belchatow.pl/oswiata/5297-publiczne-przedszkola-z-szeroka-gama-dodatkowych-zajec

 

 

Wkrótce w miejskich przedszkolach rozpoczną się Dni Otwarte. Rodzice i przyszłe przedszkolaki będą więc mogły odwiedzić wybrane przez siebie placówki – poznać nauczycieli, zobaczyć jak wyglądają sale czy przykładowe zajęcia. Wielu opiekunom z pewnością pomoże to podjąć decyzję, które wybrać. 

 

Harmonogram Dni Otwartych:

- PS nr 1 „Pod Topolą” – 23 lutego godz. 9:00-11:00,

- PS nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” – 18 lutego godz. 15:00-17:00,

- IPS nr 3 –  17 lutego godz. 10:00-12:00,

- PS nr 4 Montessori – 17 lutego godz. 10:00-13:00,

- PS nr 5 im. Jan Brzechwy – 18 lutego godz. 10:00,

- PS nr 6 im. Marii Kownackiej – 20, 21 luty 9:00-16:00,

- PS nr 7 im. Krasnala Hałabały – 16 lutego godz. 9:00-11:00,

- PS nr 8 im. Bajkowy Zakątek – 17 lutego godz. 15:30,

- PS nr 9  - 21,22, 23 lutego godz. 9:00-17:00 (pełny harmonogram na stronie internetowej placówki). 

 

AD-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl