Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Miejskie przedszkola ruszają z rekrutacją do swoich placówek. Jeszcze w styczniu deklaracje będą składać rodzice dzieci korzystających już z opieki przedszkolnej. 5 lutego rozpoczyna się nabór dla maluchów, które po raz pierwszy pójdą do przedszkola. Podania będą przyjmowane do 2 marca.

 

Rodzice mają do wyboru dziewięć publicznych przedszkoli. Ile miejsc będzie czekać na maluchy, które do tej pory nie korzystały jeszcze z opieki przedszkolnej będzie wiadomo już pod koniec stycznia. Od 22 do 26 stycznia deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego mają składać rodzice dzieci, które już do placówki uczęszczają.

 

– W tym roku nieco wcześniej niż zwykle ruszamy z naborem przedszkolaków. Wszystko po to, aby jak najwcześniej wiedzieć czy jest potrzeba utworzenia dodatkowych oddziałów. Po zebraniu deklaracji od obecnych wychowanków będziemy mieć bowiem klarowną wiedzę, co do ilości wolnych miejsc dla nowych podopiecznych. Wówczas ruszy kolejny etap rekrutacji – mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa. 

 

Rodzice przyszłych przedszkolaków dokumenty, w placówce do której chcą zapisać swoje dziecko, mogą składać od 5 lutego do 2 marca. Zgodnie z zapisami ustawy rekrutacja będzie dwuetapowa. -Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje maluchom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, z rodzin gdzie występuje niepełnosprawność, objętych pieczą zastępczą i dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców - dodaje dyrektor Antońska.

 

Jeśli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w przedszkolach wówczas w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisje będą stosować się do tak zwanych kryteriów lokalnych, czyli określonych przez poszczególne samorządy. W przypadku bełchatowskich przedszkoli Rada Miasta zdecydowała, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto pod uwagę będą też brane: miejsce zamieszkania (pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci zamieszkałe w odległości do 3 kilometrów od placówki), fakt czy starsze rodzeństwo już do danej placówki uczęszczało. Jak podkreśla dyrektor Elwira Antońska niezwykle ważnym jest by rodzice składając wniosek o przyjęcie załączyli do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria.

 

Z połowie marca bełchatowskie przedszkola ogłoszą listy zakwalifikowanych kandydatów. - Z miejscami w placówkach nie powinno być problemów. Prezydent Mariola Czechowska zaakceptowała utrzymanie w przedszkolach publicznych dokładnie sześćdziesięciu jeden oddziałów, do których obecnie uczęszcza blisko tysiąc czterysta dzieci – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. Do dyspozycji małych bełchatowian są również oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych. Pamiętajmy też, że ponad tysiącem miejsc dysponują placówki niepubliczne, które są dodawane przez miejski samorząd

 

Wkrótce w miejskich przedszkolach rozpoczną się Dni Otwarte. Rodzice i przyszłe przedszkolaki będą więc mogły odwiedzić wybrane przez siebie placówki – poznać nauczycieli, zobaczyć jak wyglądają sale czy przykładowe zajęcia. Wielu opiekunom z pewnością pomoże to podjąć decyzję, które wybrać.  Warto przypomnieć, że w samorządowe przedszkola proponuje wiele dodatkowych zajęć i kół zainteresowań od matematycznych, artystyczno-plastycznych po ekologiczne i kulinarne. Ponadto jest pomoc logopedy, psychologa i pedagoga. Miasto zapewnia bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

 

Więcej na ten temat można przeczytać na: http://www.belchatow.pl/oswiata/5297-publiczne-przedszkola-z-szeroka-gama-dodatkowych-zajec

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl