Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Studenci zainaugurowali rokStudenci SAN zainaugurowali Rok Akademicki 2013/2014. Pieśń „Gaudeamus igitur” rozbrzmiała dla 750 studentów, którzy 5 października rozpoczęli nowy rok akademicki.

 

Dziekan dr hab. Mirosław Wasilewski w swoim przemówieniu inauguracyjnym życzył studentom owocnej pracy i uzyskania jak najlepszych wyników: „Podczas studiów potrzebna będzie pracowitość, twórcze myślenie i działanie, a także swoiście pojmowana przedsiębiorczość w zdobywaniu wiedzy od gotowych do współpracy z Wami na tym polu, nauczycieli akademickich. Wierzcie mi, na ich sukcesy w pracy naukowej i dydaktycznej składają się sukcesy każdej i każdego z Was, drodzy studenci. Życzę wam, mili moi, osiągania tych sukcesów, ukończenia studiów, zadowolenia z interesującej pracy po studiach i rozwoju zawodowego opartego o wyniesioną z naszej uczelni wiedzę, a przede wszystkim wielu radości w waszym życiu osobistym”.

 

W trakcie inauguracji, która miała miejsce w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk przy ul. Czaplinieckiej, odbyła się także prezentacja samej uczelni. Dziekan podkreślał, że zgodnie z misją Uczelni w następnych latach oferta SAN będzie wzbogacona o nowe kierunki studiów, zostanie unowocześniony program kształcenia i poprawiona jakość kształcenia.

 

W tym roku akademickim bełchatowscy studenci najczęściej stawiali na takie kierunki, jak: filologia angielska, fizjoterapia i zarządzanie. Być może wkrótce studenci z naszego Miasta będą się szkolić nie w akademii, a na uniwersytecie. Uczelnia planuje w ciągu tego roku uzyskać tytuł pierwszego w Polsce uniwersytetu niepublicznego. SAN w Bełchatowie zabiega również o uruchomienie studiów dziennych – na początku na kierunku filologia angielska.

 

Podczas immatrykulacji dr hab. Mirosław Wasilewski skierował również podziękowania do lokalnych władz – w tym do prezydenta Marka Chrzanowskiego, za pomoc na rzecz rozwoju uczelni: „Dziękuję za stworzenie warunków do odbudowy szkolnictwa wyższego w Bełchatowie. Bez tej współpracy i zaangażowania władz lokalnych nie byłyby możliwe sukcesy zawodowe naszych absolwentów, a wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w naszym mieście byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe”.

 

Pozdrowienia studentom oraz wykładowcom przekazał także Prezydent Miasta Bełchatowa: „Wykształcenie wyższe jest uznawane za bardzo ważny element rozwoju osobistego oraz duży krok w stronę sukcesu. Współczesny świat i zachodzące w nim nieustannie zmiany oraz ciągły postęp w wielu dziedzinach wymagają od nas stałego rozwoju i szeroko rozumianego samodoskonalenia się. Zdobycie wyższego wykształcenia staje się podstawą umożliwiającą osiągnięcie prawdziwej satysfakcji zawodowej. Kadrze naukowej życzę wielu sukcesów edukacyjnych, a studentom wytrwałości i zaangażowania oraz owocnego wykorzystania umiejętności nabytych podczas studiów w przyszłości".

 

Oprócz zamiejscowego wydziału Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie działa także zamiejscowy ośrodek warszawskiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej, która rok akademicki oficjalnie rozpocznie 19 października.

 

Autor, zamieściła: AD-A

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl