Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowskie szkoły dołączą do OSEBełchatowskie szkoły od nowego roku szkolnego dołączą do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach rządowego programu, wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Dzięki temu wprowadzone zostaną dodatkowe lekcje programowania a wykorzystywanie szybkiej sieci internetowej i technik informatycznych także na innych zajęciach przedmiotowych spowoduje, że młodzież będzie miała szerszy dostęp do wiedzy, a co za tym idzie także lepsze kompetencje intelektualne i zawodowe.


Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych  w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Nauka często odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu. Bez szybkiego internetu nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z sieci na kilkunastu stanowiskach czy płynne wyświetlanie treści multimedialnych. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma to zmienić. Dzieci w szkołach będą miały szerokopasmowy internet, ale także dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.


Ogólmopolska sieć edukacyjna zapewni uczniom dostęp do szybkiego internetuBełchatowskie szkoły prowadzone przez miasto już teraz mają zapewniony dostęp do szeroko pasmowego internetu przez różnych operatorów. W związku z tym, że od nowego roku szkolnego 2018 / 2019 będą one włączone do OSE, konieczne będzie rozwiązanie  umów na dostęp do internetu zawartych z obecnymi dostawcami – koszty rządowego programu będą bowiem pokrywane z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Korzystanie przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s lub usługi o niższych parametrach, świadczonej przez operatora OSE, jak również korzystanie przez szkołę ze świadczonych przez operatora OSE usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego będzie nieodpłatne. Ponadto, nieodpłatne będzie korzystanie przez szkołę z usług ułatwiających dostęp do technologii cyfrowych.

Oznacza to, że w związku z tworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej miasto nie ponosi obecnie żadnych kosztów. Sprawne podłączenie szkół miejskich do tworzonej sieci w przyszłości będzie wymagać bieżącego monitorowania działań operatora OSE, czyli Państwowego Instytutu Badawczego.

Dostarczeniem Internetu do szkół mają zająć się bezpośrednio operatorzy komercyjni, którzy nie tylko dostarczą łącza o przepustowości 100 Mb/s, ale też zbudują potrzebną do tego infrastrukturę. W Bełchatowie takie prace prowadzone będą w 10 szkołach, zgody na budowanie nowych linii doziemnych wydawane będą w miarę spływania kolejnych wniosków.

 

AP


 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl