Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

4 września, po wakacyjnej przerwie uczniowie powrócą do szkół. O liczebności klas, zajęciach dodatkowych, remontach oraz etatach nauczycieli i pracowników administracji rozmawiali miejscy radni podczas sesji, 31 sierpnia. 

 

Od 1 września miasto będzie prowadzić 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych oraz Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Będzie się w nich uczyć około 7 tysięcy dzieci w ponad 300 oddziałach. Zgodnie z reformą edukacji od tego roku szkolnego z mapy sieci szkół znikają gimnazja. Do wygaśnięcia będą one włączone do podstawówek. W Bełchatowie klasy gimnazjalne będą w SP nr 1, 9, 12 oraz 13.

 

- Wszystkie miejskie placówki oświatowe są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. Oznacza to, że dzieci będą przebywać w zadbanych i bezpiecznych budynkach, będzie ich uczyć wykwalifikowana kadra w mało licznych klasach – do 25 osób, w dwóch przypadkach liczy ona 27 - tutaj oprócz nauczyciela dodatkowo zatrudniony jest także asystent – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za oświatę.

 

Nauka w niewielkich liczebnie klasach to niejedyny standard w bełchatowskich szkołach.

Na lekcjach komputerowych, informatycznych, języków obcych oraz wychowania fizycznego klasy dzielone są na jeszcze mniejsze grupy. Bełchatowscy uczniowie mogą też korzystać ze świetlicy oraz wielu dodatkowych zajęć i kół zainteresowań. Miejskie szkoły zapewniają też zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz z pedagogiem. Od września we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez miasto będą też zajęcia z języka obcego, rytmiki oraz szachów.

 

Bełchatów ma jeszcze jeden powód do dumy. Wszyscy nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w miejskich placówkach w ubiegłym roku szkolnym i nadal byli zainteresowani pracą, otrzymali ją.

 

– Prezydent Mariola Czechowska zabiegała, aby tak zorganizować placówki, żeby każdy kto wyrazi taką chęć nadal mógł pracować. Dyrektorzy poszczególnych jednostek zostali zobowiązani do przygotowania koncepcji zatrudnienia, która zagwarantuje pracę wszystkim osobom. Cieszy nas, że się udało. Szczególnie jest to istotne w odniesieniu do pracowników gimnazjów, które od 1 września zostały włączone do podstawówek. Wśród nich, co jest zupełnie zrozumiałem, wyczuwało się największy niepokój o swoje zatrudnienie  – dodaje wiceprezydent Politański.

 

18 osób zostało przeniesionych do innych szkół, 11  zobowiązanych jest do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 13 przeszło na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne, zaś 28 skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia – liczba ta jest podobna do lat poprzednich.  

 

AD-A

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl