Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wakacje, dla nauczycieli to nie tylko czas na odpoczynek. To także dobry moment na podnoszenie swoich kwalifikacji.

O awans zawodowy, z miejskich przedszkoli i szkół, stara się dziesięć osób. Pięciu nauczycieli z podstawówek, trzech z gimnazjów i dwóch z przedszkoli. Wszystkie ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego.

– Rozwój zawodowy jest niezwykle ważny, szczególnie kiedy pracuje się z dziećmi i młodzieżą. To właśnie, dzięki dobrze wykwalifikowanym nauczycielom, którzy posługują się nowoczesnymi technikami i metodami nauczania, uczniowie mają szansę pełnego rozwoju, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dlatego zarówno miasto, jaki i szkoły konsekwentnie wspierają i pomagają pedagogom w podnoszeniu swoich kwalifikacji – mówi Elwira Antońska, dyrektor wydziału oświaty w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

 

Jeszcze w lipcu nauczyciele staną przed komisją egzaminacyjną, która oceni dorobek zawodowy każdego z nich. Zdecyduje także czy spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Aby przystąpić do egzaminu, pedagog musiał najpierw odbyć 33 miesięczny staż w szkole. W tym czasie realizuje on własny plan rozwoju zawodowego, podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, wnioskuje o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Po jego zdaniu, uzyskuje stopień awansu zawodowego.

 

Każdego roku swoje kwalifikacje podnosi kilkunastu pedagogów. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią ponad 80% kadry pedagogicznej w miejskich placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2016/2017 było bowiem zatrudnionych prawie 500 nauczycieli dyplomowanych, 122 mianowanych, 106 kontraktowych oraz 24 stażystów.

 

AD-A

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl