Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W 2012 r. nowoczesny plac zabaw powstał przy ul. Tkackiej w GrocholicachW przyszłym roku najmłodsi bełchatowianie będą mogli korzystać z dwóch nowych, bezpiecznych i funkcjonalnych placów zabaw. Każdy z nich będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt zabawowy, który umożliwi dzieciom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawców dwóch placów zabaw. Budowa nowych miejsc zabaw to koszt blisko 500 tys. zł. Inwestycja będzie finansowana z dwóch źródeł. Połowę wartości przedsięwzięcia pokrywa Miasto, drugą połowę budżet państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

 

Jeden z placów zabaw powstanie na os. Dolnośląskim, a dokładniej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9. Na powierzchni 500 m2 ma zostać zamontowanych kilka elementów zabawowych, które świetnie sprawdzają się w innych miejscach na terenie Bełchatowa. Mowa m.in. o ważkach, huśtawkach, zjeżdżalniach. Pojawią się także elementy o charakterze gimnastyczno - sprawnościowym, w tym ściana linowa, drążki gimnastyczne czy drabinki. Na terenie placu zabawa staną też inne elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. „Warto dodać, że plac zabaw przy ZSP nr 9 będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stąd powierzchnia poliuretanowa, która amortyzuje upadek dziecka z wysokości 1,5 m będzie zamontowana nie tylko w okolicy elementów zabawowych, ale także w strefie ścieżek – w tym przypadku będzie ona dostosowana do poruszania się na wózkach” - mówi Elwira Antońska, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa.

 

Z nowego placu zabaw będą mogli także korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12. I w tym przypadku zajmie on powierzchnię 500 m2, gdzie zostanie wydzielona strefa zabawy oraz strefa wypoczynku i rekreacji. Cztery wieże, pomost linowy, wiszące kładki, a także huśtawki i zestawy sprawnościowe – to tylko niektóre elementy zabawowe, jakie pojawią się na os. Binków. Nie zabraknie także ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych. „Głównym założeniem przy doborze urządzeń była ich wielofunkcyjność oraz możliwość korzystania z nich w jednym czasie większej grupie. Na placu będą również wyznaczone ścieżki komunikacyjne, co sprawi, że poruszanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi urządzeniami będzie bezpieczne, zaś ciekawe wzory nawierzchni dodatkowo będą stymulować do ruchu i zabawy” - dodaje Antońska.

 

Tego typu inwestycja to kolejne działanie, jakie podejmuje Miasto by poprawić uczniom, zwłaszcza najmłodszym, komfort przebywania w szkołach. Dobrze wyposażony, nowoczesny plac zabaw stwarza warunki umożliwiające nauczycielom realizowanie nowej podstawy programowej, zwłaszcza zajęć z zakresu edukacji ruchowej. Pozwala także najmłodszym uczniom przyjaźnie rozpocząć naukę w szkole i integrować się z innymi dziećmi.

 

W ramach „Radosnej Szkoły” w Bełchatowie powstały już cztery nowoczesne place zabaw – przy szkołach podstawowych nr 1, 3, 8 i 13. Również dzięki rządowemu programowi we wszystkich bełchatowskich podstawówkach znalazły się także kąciki aktywności ruchowej wewnątrz placówek.

 

Autor, zamieściła: AD-A

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl