Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Gimnazjaliści sprawdzają swoją wiedzę! Przed trzecioklasistami trzy egzaminy - z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego.

 

Ponad 400 uczniów klas trzecich z bełchatowskich gimnazjów, podobnie jak ich rówieśnicy w całym kraju, przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Przed nimi trzy duże sprawdziany. 19 kwietnia czekały na nich zadania humanistycznego. Najpierw, od godz. 9:00, 60-minutowy test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Później, od godz. 11:00, 90-minutowy sprawdzian z języka polskiego. W tym przypadku arkusz nie ogranicza się tylko do pytań zamkniętych. Trzeba także napisać wypracowanie.

 

W czwartek, 20 kwietnia gimnazjaliści napiszą część matematyczno – przyrodniczą. Rozpoczną zadaniami z biologii, chemii, fizyki i geografii, zaś o godz. 11:00 przystąpią do egzaminu z matematyki. Ostatniego dnia, w piątek 21 kwietnia czekać będzie na nich sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej ponad 85 proc. gimnazjalistów zadeklarowało napisanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, zaś 81 proc. chce go zdać na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 12 proc. gimnazjalistów, zaś na poziomie rozszerzonym – 3 proc. W przypadku pozostałych języków obcych, gimnazjaliści najchętniej wybierali język francuski, hiszpański rosyjski i włoski.

 

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, jednak nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Jeśli uczeń przystąpił do egzaminu i napisał go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. 

 

Wyniki testu uczniowie poznają w 16 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Jego wynik będzie miał wpływ na dostanie się ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę wyniki uzyskane na koniec nauki w gimnazjum - odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca br.

 

 

AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl