Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Miasto przygotowało plan nowej sieci szkół. Kuratorium oświaty ocenia go jako wzorcowy. Wszystkie 6-letnie bełchatowskie szkoły podstawowe 1 września zostaną przekształcone w placówki 8-letnie. Rewolucji w lokalizacji i szkolnych obwodach nie będzie.

 

Zebrane przez magistrat dane pokazały, że utrzymanie w Bełchatowie obecnej sieci szkół podstawowych jest jak najbardziej uzasadnione. Wszystkie 6-letnie szkoły podstawowe 1 września zostaną przekształcone w placówki 8-letnie i wchłoną gimnazja. Siedziba żadnej bełchatowskiej podstawówki się nie zmieni. Tylko w przypadku Szkoły Podstawowej nr 9 zajęcia będą także prowadzone w budynku przy ulicy Edwardów 5. W świetle nowych przepisów wszyscy pracownicy obecnych szkół 6-letnich i gimnazjów staną się pracownikami 8-letnich szkół podstawowych. Obecni dyrektorzy szkół podstawowych pozostają na swoich stanowiskach do końca okresu, na który mieli powierzone swoje funkcje.


- Zaproponowana sieć szkół jest najbardziej optymalnym wariantem przekształceń, który zapewnia odpowiednie warunki uczniom oraz trwałość stosunku pracy kadry i obsługi - mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa. - Bardzo uważnie śledziliśmy informacje, które już jesienią ubiegłego roku pojawiały się na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji. Nie czekaliśmy do ostatniej chwili i już kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy szczegółową analizę sytuacji demograficznej w mieście i lokalowej miejskich szkół.


Największa zmiana czeka  SP nr 9, której uczniowie korzystać będą także z budynku pobliskiego gimnazjum. Przy ul. Edwardów 5 uczyć się będą uczniowie klas V- VIII, a w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie funkcjonujących jeszcze klas dotychczasowego Gimnazjum  nr 3. W siedzibie dzisiejszej podstawówki pozostaną dzieci realizujące wychowanie przedszkolne i uczniowie klas I-IV SP nr 9. Przejście klas V-VIII stworzy możliwość zwiększenia, w razie potrzeby, liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 9, które obecnie wspólnie z SP nr 9.


- Jest to działanie w pełni przemyślane, wynikające z dążenia miasta do zapewnienia uczniom wszystkich miejskich szkół nauczania w systemie jednozmianowym, zgodne z założeniami obecnej reformy – mówi Elwira Antońska.


Zapewnieniu nauczania na pierwszą zmianę służyć też będą niewielkie zmiany w obwodach szkół podstawowych. Sprowadzają się one do zwiększenia obwodu SP nr 12 i zmniejszenia obwodu SP nr 3.
W budynku przy ul. Edwardów będzie funkcjonować nadal Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, który, z mocy ustawy 1 września 2019 roku przekształci się w czteroletnie liceum.
O propozycji miasta i jej skutkach nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostali poinformowani na spotkaniach. Miasto zadeklarowało nadzór samorządu nad tworzeniem arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny i przydziałem godzin dla nauczycieli tak, by był on korzystny dla możliwie największej grupy.


- Wyrażam głęboką nadzieję, że przy odrobinie dobrej woli ze strony pracowników i zaangażowaniu miasta uda nam się łagodnie przeprowadzić te zmiany – mówi Elwira Antońska. - Zaproponowana sieć szkół jest najbardziej optymalnym wariantem przekształceń, który zapewnia trwałość stosunku pracy w możliwie najkorzystniejszych okolicznościach.


Dyrektor dodaje, że miasto prosiło, aby osoby mające uprawnienia emerytalne rozważyły możliwość skorzystania z nich. Nie bez znaczenia jest też to, że pojawią się nowe godziny w szkołach podstawowych, które umożliwią nauczycielom uzupełnianie etatu. W odniesieniu do pracowników administracji i obsługi w niektórych przypadkach będą potrzebne porozumienia zmieniające zasady zatrudnienia, bo w jednej jednostce nie ma możliwości funkcjonowania na przykład dwóch głównych księgowych.
- Jako samorząd dołożyliśmy i dołożymy wszelkich starań, by zmiany nastąpiły harmonijnie, zarówno dla uczniów jak i całej kadry - mówi dyrektor Wydziału Oświaty.


Propozycja dostosowania sieci szkół do wymogów reformy będzie jednym z tematów sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, która odbędzie się 26 stycznia.

 

Reforma – co, jak, kiedy
9 stycznia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe – tym samym reforma stała się faktem.
1 września 2017 rozpocznie się likwidacja gimnazjów, która zakończy się 31 sierpnia 2019 roku. Już na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzony nabór do klas pierwszych szkół gimnazjalnych. Od przyszłego roku szkolnego będą funkcjonowały tylko klasy drugie i trzecie (w Bełchatowie łącznie 41 oddziałów, 934 uczniów), a w efekcie w roku szkolnym 2018/19 tylko klasy trzecie (w Bełchatowie 21 oddziałów, 493 uczniów).  Zamiast szkoły zasadniczej pojawiają się szkoły branżowe I - i II-go stopnia. Od 2019 roku zaczną funkcjonować 4-letnie liceum i 5-letnie technikum.

AE

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl