Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Miasto Bełchatów od września 2017 roku będzie przekazywało dotację niepublicznym przedszkolom w wysokości 85% na jednego malucha. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, przeciwnych było 6.

 

Od 1 stycznia 2017 r. – zgodnie ze zmienioną ustawą o systemie oświaty – będzie obowiązywał nowy sposób naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych. Stąd bełchatowski samorząd, tak jak wiele innych samorządów w całej Polsce, musi podjąć stosowne uchwały, by móc zgodnie z obowiązującym prawem naliczać dotację dla wspomnianych wcześniej podmiotów.

 

Analizując sytuację bełchatowskich przedszkoli samorząd ponownie pochylił się nad naliczaniem dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych. W ustawie jest mowa, że w przypadku przedszkoli niepublicznych gmina ma obowiązek wypłacać w ramach dotacji na jednego ucznia placówki niepublicznej nie mniej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę na jednego ucznia. Taka reguła nie dotyczy przedszkoli niepublicznych, które pobierają opłaty nie wyższe niż placówki publiczne. Co za tym idzie Bełchatów, tak jak wiele innych polskich miast, zdecydował, że przedszkola miejskie będą otrzymywać dotację w wysokości 100%. Zaś przedszkola niepubliczne, które pobierają od rodziców opłaty wyższe niż występujące w placówkach publicznych, będą dotowane w 85%.

 

- Projekt uchwały, który przedłożyliśmy pod obrady sesji nadzwyczajnej opiewał co prawda na kwotę 75% mającą obowiązywać od 1 września 2017 roku był wynikiem wniosków, które Radni składali na poprzedniej sesji 24 listopada. Po dyskusjach, które toczyły się przez ostatnie kilka dni zdecydowałam o wniesieniu autopoprawki i zamknęliśmy tę propozycję kwotą 85% - podkreśla Prezydent Mariola Czechowska i dodaje: - najważniejszym argumentem, który leżał u podstaw zmiany ze 100-procentowej dotacji na 85%, jest ten, że jako samorząd jesteśmy w stanie stworzyć miejsca w publicznych przedszkolach dla wszystkich potrzebujących. Ja chciałabym by nasi mieszkańcy mieli wybór i mogli korzystać z szerokiej oferty edukacyjnej, ale równie mocno leży mi na sercu równe traktowanie mieszkańców – rodziców, którzy posyłają swoje pociechy do przedszkoli. Jestem przekonana, że ten zdrowy kompromis, który dziś osiągnęliśmy nie przełoży się na bełchatowskie rodziny, a już na pewno nie na dzieci.

 

Dane, jakie jeszcze na poprzedniej sesji przedstawili miejscy urzędnicy wyraźnie pokazują, że z roku na rok kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wzrastała. W 2010 roku wynosiła ona blisko 200 tys. zł, zaś w 2016 roku – według planów – ma już wynieść blisko 6,5 mln zł. W przypadku pomniejszenia dotacji do 85%, co zakłada właśnie przyjęta przez bełchatowską Radę Miejską uchwała, kwota przekazanej dotacji będzie o ponad 900 tys. zł mniejsza. - Te pieniądze podatników, które zostaną w kasie miasta zamierzam przeznaczyć na zorganizowanie zajęć dodatkowych w naszych, miejskich przedszkolach - podsumowuje Prezydent Mariola Czechowska.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl