Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Szkoły w BełchatowieMiejskie szkoły w Bełchatowie zapewniają uczniom warunki do wszechstronnego i prawidłowego rozwoju. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a w placówkach panują bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

 

Szkoły prowadzone przez Miasto realizują zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci i młodzież mogą korzystać m.in. z zajęć z psychologiem czy logopedą. Do dyspozycji uczniów są również pedagodzy szkolni oraz nauczyciele świetlic. Dla dzieci niepełnosprawnych – o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeznaczone są zajęcia rewalidacyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku szkolnego w miejskich placówkach oświatowych funkcjonują oddziały integracyjne. Warto dodać, że Miasto prowadzi szkoły, w których uczniowie mogą przejść pełny cykl kształcenia. Klasy integracyjne są prowadzone w Przedszkolu Samorządowym nr 3, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 13, Szkole Podstawowej nr 8, Publicznym Gimnazjum nr 1, Publicznym Gimnazjum nr 5 i III Liceum Ogólnokształcącym.

 

Postępy w nauce gwarantuje podział na mniejsze grupy. Obowiązuje on na zajęciach z języków obcych oraz komputerowo-informatycznych, w przypadku, gdy klasa liczy ponad 24 uczniów. Z kolei szkoły, w których są oddziały liczące ponad 26 uczniów maja obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży podziału na zajęciach wychowania fizycznego.

 

W miejskich szkołach funkcjonują także klasy sportowe. W Publicznym Gimnazjum nr 4 prowadzone są szkolenia w zakresie piłki nożnej oraz piłki siatkowej, z kolei w III LO w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – w zakresie piłki nożnej. Program nauczania w klasach sportowych, oprócz ogólnego kształcenia, realizuje dodatkowe lekcje wychowania fizycznego.

 

 

Autor: AK
Zamieściła: AD-A

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl