Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W oparciu o komunikat z dnia 19 lipca 2016 r. zawarty na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Bełchatowa informuje o kolejnej edycji programu „Dzwonek na obiad”.

Program realizowany przez fundację „Być Bardziej” umożliwia pozyskanie dofinansowania do obiadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza 800 złotych. Wnioski o uzyskanie dofinansowania mogą składać pełnoletni uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich rodzice (opiekunowie prawni), dyrektorzy szkół w naborze podstawowym w terminie do 15 września 2016 roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.dzwoneknaobiad.pl. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl