Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

20 września odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "WIELOWYMIAROWE RYZYKA PONOWOCZESNOŚCI". Jej organizatorem jest Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk

oraz Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie.

Tematykę konferencji stanowią społeczne, ekonomiczne, egzystencjalne i moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce,powszechnie dostrzegane przez świat nauki problemy przebiegu i konsekwencji transformacji dla rodziny, młodego pokolenia, jej następstwa ekonomiczne, wpływ na zmiany demograficzne, migracje, rozwój nowych modeli pracy, a także rozwój dewiacji i zachowań nienormatywnych. Wszystkie procesy transformacyjne wywołują wielowymiarowe skutki, w tym te o wieloletnim oddziaływaniu na tkankę społeczną. Z jednej strony zmiany przynoszą nowe modele pracy, z drugiej ujawniają jej liczne patologie: rozbudowa rynku w oparciu o modele nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej likwiduje chroniczny brak towarów, z drugiej strony zwiększa ryzyko modeli konsumpcyjnych, w tym tych w skrajnej formie; upowszechnienie edukacji zwiększa szanse milionów ludzi, przyczynia się do postępu w wielu dziedzinach, ale także generuje zjawisko niskiej jakości edukacji, zwłaszcza wyższej; zwiększeniu mobilności ekonomicznej, sprzyjającej rozwojowi zawodowemu towarzyszy wielomiesięczna rozłąka.

Akcentując wielkie pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich dwóch dekadach w Polsce zamierzmy podjąć refleksję naukową nad meandrami i zawiłościami tego procesu, jego wpływem na zmiany społeczne, rozwój zachowań ryzykownych, dekompozycję rodziny. W tych kontekstach szeroko akcentowane będą następstwa rewolucji kulturowej, obyczajowej oraz nowych idei stanowiących "narzędzia" ponowoczesności, a także przyczyny takich zjawisk jak: narastanie rozwodów, wzrost liczby i typów uzależnień, wpływ nowych modeli pracy, aktywności, pobudzenia informacyjnego, modeli reklamy na zachowania konsumenckie oraz zdrowie psychiczne i somatyczne. Wymienione powyżej pola studiów i badań tworzą przed pedagogiką, profilaktyką społeczną wielkie wyzwania edukacyjne, stąd konferencji towarzyszyć będą warsztaty eksperckie dla praktyków wychowania.

 

Szczegółowa tematyka i dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku oraz na stronie internetowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk:

 

www.ap.san.edu.pl

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl