Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 21 kwietnia 2016r., w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się  I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zorganizowana przez Fundacja „Rodzice Szkole”, Minister Edukacji Narodowej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele prawie dwustu rad rodziców. W konferencji wzięło udział ok. 350 osób; w tym przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie.

Gośćmi Honorowymi był przedstawiciel Prezydenta RP oraz posłowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ponadto zaproszeni zostali także kuratorzy Oświaty, przedstawiciel Związku Miast Polskich, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP, członkowie sekcji: Edukacja, młode pokolenie, sport Narodowej Rady Rozwoju, przedstawiciel Fundacji Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Celem konferencji było pokazanie roli rad rodziców w szkołach i w systemie oświaty, diagnoza oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej oraz władz  oświatowych niższego szczebla (kuratorów oświaty i samorządów terytorialnych) oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z radami rodziców. Ponadto wydarzenie to miało skonsolidować środowiska rad rodziców i zapoczątkować działania na rzecz stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

W liście odczytanym podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim uczestnikom  za zaangażowanie w sprawy edukacji. „Jestem przekonany, że proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży wymaga udziału i ścisłej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami. W tym dziele, które ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszego kraju, szkoła i dom muszą być dla siebie nawzajem partnerami i sojusznikami. Winny działać wspólnie dla dobra najmłodszych Polaków.” – pisał Prezydent RP, Andrzej Duda. Pełna treść listu dostępna jest w załączniku poniżej.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej : https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/i-ogolnopolska-konferencja-rad-rodzicow-z-udzialem-minister-edukacji-narodowej.html

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl