Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Od nowego roku szkolnego zmienią się wysokości opłat za przedszkola. Sprawdź, co to oznacza!

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obecne uchwały samorządów dotyczące opłat za opiekę przedszkolną realizowaną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2014 roku. W związku z tym stosowna uchwała Rady Miejskiej zostanie podjęta tak by weszła w życie najpóźniej 1 września 2014 roku.

W zakresie opłat za opiekę przedszkolną realizowaną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (tj. powyżej pięciu bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu)w roku szkolnym 2013/2014 obowiązuje art. 12 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw co oznacza, że opłata za jedną godzinę takiej opieki wyniesie 1 zł.  Inne stawki wynikać mogą z zastosowania zniżek wskazanych w uchwale nr XIV/102/11 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za świadczenia realizowane ponad ten czas.

Zatem: ulgi wskazane w obecnie obowiązującej uchwale (tj. 25 % zniżki dla samotnie wychowujących dziecko oraz 50 % za drugie i 75 % za trzecie dziecko w przedszkolu) zostają zachowane.

Zmiana wysokości opłat za godziny opieki przedszkolnej realizowanej ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki skutkuje koniecznością podpisania aneksów do umówokreślających zasady korzystania  ze świadczeń Przedszkola  i zasady uiszczania opłat za korzystanie z opieki przedszkolnej oferowanej przez Przedszkole.

W świetle obecnych danych dotyczących sytuacji demograficznej 1 września 2014 roku  w Bełchatowie zameldowanych będzie 715 czterolatków, 677 pięciolatków i 661 sześciolatków. W świetle zapowiedzi dotyczących obniżenia wieku szkolnego dla dzieci sześcioletnich urodzonych w pierwszej połowie roku 2008  dnia  1 września 2014 roku Miasto będzie zobowiązane zapewnić opiekę dla około 1730 wychowanków w wieku 4 – 6 lat. Tymczasem w klasach „O” w szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich i przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Miasto zapewnione jest już w tym roku szkolnym 2279 miejsc.

W nowym roku szkolnym do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 1243 wychowanków. Dodatkowo opiekę zapewniają również przedszkola niepubliczne, które na każdego podopiecznego otrzymują dotację z miejskiego budżetu w wysokości równej 100% przewidzianych w budżecie Miasta Bełchatowa wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto.

 

 

Autor: BK-P

Zamieściła: AK

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl