Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie prowadzi dwie świetlice jako placówki wsparcia dziennego: Świetlicę Socjoterapeutyczną „STER” (przy ul. Okrzei 1a) i Świetlicę Środowiskową „PROMYK” (przy ul. Żeromskiego 2). Obie placówki realizując programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. Już teraz OPDiR zaprasza na zjęcia, które będą realizowane w nadchodzącym roku szkolnym.

 

W świetlicach dzieci mogą korzystać z szeregu zajęć, których celem jest:

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

- pomoc w nabywaniu umiejętności uczenia się i uzyskania promocji do następnej klasy,

- pomoc w harmonijnym rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym dzieci,

- zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych,

- nauka umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi,

- stwarzanie okazji do uczenia się nowych pozytywnych zachowań i ćwiczenia nabytych umiejętności.

 

W ramach programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego prowadzone są następujące cykle zajęć:

- diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,

- terapię zaburzeń,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutyczne,

- zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- trening możliwości twórczych (zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, maratony twórczości).

 

Placówka zapewnia dzieciom od poniedziałku do piątku podwieczorek, a w soboty obiad i podwieczorek. Niewątpliwym atutem Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie jest kadra pracownicza. Pracują tu zarówno osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym, jak i osoby młode wnoszące do pracy dużo pozytywnej energii. Pracę wychowawców wspierają pracownicy kulturalno - oświatowi, nauczyciel wychowania fizycznego, a także specjaliści: psychologowie, pedagodzy z uprawnieniami w zakresie logopedii i oligofrenopedagogiki oraz specjaliści profilaktyki uzależnień.

 

Uczestnikami świetlic mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta Bełchatowa. Nabór odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS, po wcześniejszym rozeznaniu potrzeb i sprawdzeniu sytuacji materialnej danej rodziny przez pracowników socjalnych MOPS w Bełchatowie. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.  
 

opracowała: mj
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl