Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zakończył się trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych. W Bełchatowie podeszło do niego blisko pół tysiąca trzecioklasistów.

 

Uczniowie ostatnich klas gimnazjów mają już za sobą egzaminy końcowe. W dniach od 21 do 23 kwietnia z testami zmagało się 487 trzecioklasistów z Bełchatowa. We wtorek o godz. 9:00 gimnazjaliści odpowiadali na pytania z części humanistycznej. Jako pierwsza sprawdzona została wiedza z historii i wiedzy o społeczeństwie, a dwie godziny później z języka polskiego. W środę, drugiego dnia wypełniając część matematyczno-przyrodniczą sprawdzili swoją wiedzę z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, biologii i geografii. Trzeciego dnia odbył się egzamin ze znajomości wybranego języka obcego. O godz. 9.00 przeprowadzono sprawdzian z poziomu podstawowego, a o godz. 11.00 z poziomu rozszerzonego.

 

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, jednak nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Jeśli uczeń przystąpił do egzaminu i napisał go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

 

Wyniki testu uczniowie poznają w 19 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Jego wynik będzie miał wpływ na dostanie się ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę wyniki uzyskane na koniec nauki w gimnazjum - odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami.

 

Co ważne. W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów z gimnazjów z terenu czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu (czyli z województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego) zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniana.

 

Autor: AR

fot. www.polskieradio.pl

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl