Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wszystkich nauczycieli szukających ciekawych miejsc, do prowadzenia zajęć dla swoich uczniów, Ekspozycja PGE Giganty Mocy zaprasza do swoich sal.

 

Zainteresowanym nauczycielom MCK Bełchatów udostępnia sale ekspozycji i zgromadzone w niej eksponaty, a wszystko po to, aby podnieść atrakcyjność zajęć edukacyjnych. W swoich zasobach PGE Giganty Mocy posiadają pomoce i eksponaty z takich dziedzin naukowych, jak: geologia, paleontologia, geografia, ewolucjonizm, czy fizyka. Treści poruszane w ekspozycji umożliwiają również prowadzenie zajęć w ramach edukacji regionalnej, na którą nowa podstawa programowa wywiera szczególny nacisk. W zbiorach gigantów znajdują się plansze o wymienionej tematyce, okazy, eksponaty, stanowiska doświadczalne, które będą do dyspozycji nauczycieli. Pierwsi chętni już skorzystali z tej oferty. 

"Wprowadzając to innowacyjne rozwiązanie mamy na celu upowszechnianie nauki  oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej bełchatowskich szkół" - mówi  Małgorzata Stanasiuk-Mordalska - Zastępca Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. "W naszych gigantach zgromadziliśmy dużo ciekawych pomocy naukowych, c hcemy ułatwić dostęp do nich dzieciom i młodzieży.  Nauczyciele, którzy zdecydują  się na skorzystanie z naszej oferty mogą również, za drobną opłatą , liczyć na wsparcie naszych przewodników" - dodaje.  

Do dyspozycji PGE Giganty Mocy oddają następujące sale: 

- Sala Wiosna  – przenosi zwiedzających do okresu jury, czyli czasu, w którym większość terytorium Polski zajęta była przez morze (transgresja morska). Wśród wyposażenia sali znajdują się następujące eksponaty i pomoce dydaktyczne: okazy paleontologiczne (amonity, małże, gąbki itd.), plansze prezentujące: spiralę dziejów, dryf kontynentów, transgresję i regresję morza oraz opisy organizmów żyjących w morzu jurajskim, które okażą się przydatne podczas prowadzenia zajęć z takich przedmiotów, jak biologia (zoologia, ewolucja), geografia (geologia, paleontologia, klimatologia);


- Sala Lato  – prezentuje miocen, czyli okres, w czasie, którego w rejonie Bełchatowa rozwijały się bagna i torfowiska a klimat panujący na obszarze Polski był bardziej wilgotny. Sala wyposażona jest w następujące pomoce dydaktyczne i eksponaty: okazy paleontologiczne, prezentacja multimedialna wybranych gatunków roślin, plansza z tematyki ewolucji roślin, gablota palinologiczna, interaktywna gra rozwijająca pamięć-  Botaniczne Memo , gra edukacyjna  Odgadywanie gatunków roślin , które pomogą przeprowadzić zajęcia z takich przedmiotów, jak geografia (paleontologia), biologia (ewolucjonizm, botanika);


- Sala Jesień  – podejmuje tematykę aktywności tektonicznej w obrębie Polski centralnej w okresie paleogenu oraz powstawania złóż węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa. Sala zaopatrzona została następujące pomoce dydaktyczne i eksponaty: okazy skał osadowych, przekrój geologiczny przez złoże węgla brunatnego „Bełchatów”, plansza prezentująca proces powstawania węgla brunatnego, które ułatwią prowadzenie zajęć z geografii (geologia); 


- Sala Zima  – poświęcona została epoce plejstocenu i zlodowaceniom, które w tym czasie miały miejsce. Na wyposażenie sali składają się następujące eksponaty i pomoce dydaktyczne: okazy fragmentów skał skandynawskich, żwirów, pisaków i bursztynów, fragmenty kości oraz model szkieletu mamuta włochatego, plansze prezentujące: etapy zlodowaceń na terenie Polski, fauna i flora plejstocenu, drzewo rodowe i ewolucja człowieka, które umożliwią przeprowadzenie zajęć z takich przedmiotów, jak geografia (geologia, geomorfologia, klimatologia), biologia (ewolucjonizm, antropogeneza, botanika, zoologia); 


- Sala Budzenie  – przenosi zwiedzającego do wyrobiska kopalni węgla brunatnego Bełchatów i przybliża pracę górników w odkrywce. Wśród wyposażenia sali znajdują się następujące eksponaty i pomoce dydaktyczne: profil litologiczny pola Bełchatów, f ilmy prezentujące pracę w kopalni, modele maszyn górniczych (koparki węglowej oraz zwałowarki), gablota przedstawiająca dystynkcje górnicze, które umożliwią przeprowadzenie zajęć z takich przedmiotów, jak geografia (geologia, ochrona środowiska);  


- Sala Poranek  – przybliża historię rozwoju Bełchatowa. W sali zaprezentowane zostały archiwalne zdjęcia z Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego oraz kroniki filmowe obrazujące Bełchatów w przeszłości, a także portrety osób zasłużonych dla rozwoju miasta i regionu. Wyposażenie sali stwarza idealne możliwości do prowadzenia zajęć z historii regionu. 


- Sale Południe i Popołudnie -  poświęcone zostały elektrowni Bełchatów a co za tym idzie produkcji prądu elektrycznego. Na wyposażenie sali składają się: oryginalny pulpit sterowniczy z nastawni, filmy i interaktywne gry edukacyjne o produkcji prądu elektrycznego, szafki poświęcone znanym fizykom i ich dokonaniom, stanowiska doświadczalne (drabina Jacoba, prądnice, generator van de Graafa itd.), schemat budowy kotła, młyna i turbiny- urządzeń niezbędnych w procesie technologicznym produkcji prądu w bełchatowskiej elektrowni. Niniejsze eksponaty i pomoce dydaktyczne ułatwią i uatrakcyjnią zajęcia z fizyki (elektryczność, magnetyzm). 


- Sale Wieczór i Noc -  poświęcone zostały ochronie środowiska oraz rekultywacji terenów pokopalnianych. W sali zamieszczone zostały: plan sytuacyjny kopalni wraz z opisem kierunków rekultywacji oraz plan zagospodarowania przestrzennego Góry Kamieńsk. W sali znajduje się również gra edukacyjna a także interaktywna podłoga obrazująca przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zagospodarowania oraz rozwoju przestrzennego okolic Bełchatowa. Sale te stanowią idealne miejsce do realizacji zajęć w ramach przedmiotów; geografia (ochrona środowiska), biologia (ochrona środowiska, botanika).

 

Źródło: MCK PGE Giganty Mocy

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl