Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

5 marca ruszył nabór do bełchatowskich przedszkoli. W tym roku prowadzony jest on w nieco odmiennej formie niż w latach poprzednich. Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy o systemie oświaty w pierwszej kolejności dokumenty składają rodzice tych pociech, które już do placówki uczęszczają. -Ci rodzice proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, termin ich składania upływa 16 marca. Po zebraniu deklaracji dyrektorzy placówek będą mieli klarowną wiedzę co do liczby wolnych miejsc dla nowych wychowanków i wówczas ruszy kolejny etap rekrutacji - mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa.

 

Dzieci, które do przedszkola pójdą po raz pierwszy, zgodnie z nowymi zasadami będą poddane rekrutacji dwuetapowej. Najważniejsze kryteria dla etapu pierwszego zostały ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. -Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje maluchom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, z rodzin gdzie występuje niepełnosprawność, objętych pieczą zastępczą i dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców - kontynuuje dyrektor Antońska.

Jeśli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, wówczas w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisje będą stosować się do tak zwanych kryteriów lokalnych, czyli określonych przez poszczególne samorządy. W przypadku bełchatowskich przedszkoli Rada Miasta zdecydowała, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 wejdą w obowiązek realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego. Ponadto pod uwagę będą też brane: miejsce zamieszkania (pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci zamieszkałe w odległości do 3 kilometrów od placówki), fakt czy starsze rodzeństwo już do danej placówki uczęszczało lub czy rodzice przyszłego przedszkolaka pracują lub uczą się w trybie dziennym rodziców. Jak podkreśla dyrektor Elwira Antońska niezwykle ważnym jest by rodzice składając wniosek o przyjęcie załączyli do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria.

 

Rekrutacja już ruszyła, 20 marca poznamy ilość wolnych miejsc we wszystkich bełchatowskich przedszkolach. Pod koniec miesiąca rozpocznie się przyjmowanie wniosków od rodziców posyłających dzieci do placówki po raz pierwszy, potrwa ono do końca kwietnia. Z początkiem maja bełchatowskie przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi ogłoszą listy kandydatów. Jak zaznacza dyrektor Antońska z miejscami w placówkach nie powinno być problemów. -W styczniu prezydent Mariola Czechowska zaakceptowała utrzymanie w bełchatowskich przedszkolach publicznych czterdziestu ośmiu oddziałów wychowania przedszkolnego i zdecydowała o utworzenie czternastu oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych. Łącznie do dyspozycji rodziców jest więc ponad tysiąc pięćset miejsc w przedszkolach publicznych – wylicza Elwira Antońska. Pamiętajmy też, że kolejnymi sześciuset miejscami dysponują placówki niepubliczne, które są dodawane przez miejski samorząd.

Równie spokojni mogą być rodzice młodszych dzieci, starających się o opiekę w żłobku, w tym zakresie Bełchatów jest równie mocno zabezpieczony.

„Jaś i Małgosia” jedyny publiczny żłobek już rozpoczął procedurę rekrutacyjną, potrwa ona – podobnie jak w przypadku przedszkoli – do końca kwietna. Kartkę zgłoszeniową można pobrać w siedzibie placówki przy os. 1 Maja 7 – będą one wydawane w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Do placówki przyjmowane są dzieci, które mają ukończone co najmniej 20 tygodni i nie więcej niż 3 lata. Wzorem lat ubiegłych w planach jest utworzenie trzech grup w różnym przedziale wiekowym. Do pierwszej będą uczęszczać maluchy do 18 miesięcy. Druga grupa to dzieci w wieku od 1,5 do 2,5 lat, zaś trzecia od 2,5 do 3 lat.

 

Na małych bełchatowian w „Jasiu i Małgosi” czeka 75 miejsc. To jednak nie wszystko, bo w mieście jeszcze dwa niepubliczne podmioty prowadzą żłobki są to: Klub Malucha „Baby Town” oraz „Kraina Malucha”. W obu zabezpieczonych jest grubo ponad sto miejsc, a każda z placówek otrzymuje dotację z budżetu miasta w kwocie 431 zł na dziecko zamieszkałe na terenie miasta Bełchatowa.

Opłata za pobyt w publicznej placówce uzależniona jest od dochodów na osobę w rodzinie dziecka. Stąd waha się ona od 175 zł do 525 zł za miesiąc. Do tego należy doliczyć koszty wyżywienia.

 

 

autor: MJ

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl