joombig banner rotation images

Menu

 

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, iż w dniach
od 10.07.2020r. do 31.07.2020r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Załączniki:
Download this file (WYKAZ.pdf)WYKAZ.pdf[ ]1334 kB

I N F O R M A C J A
P R E Z Y D E N T M I A S T A B E Ł C H A T O W A

informuje,
iż w dniach od 24.06.2020r. do 16.07.2020r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Załączniki:
Download this file (wykaz ul. Zakątek.pdf)wykaz ul. Zakątek.pdf[ ]303 kB

I N F O R M A C J A
P R E Z Y D E N T M I A S T A B E Ł C H A T O W A

informuje, iż w dniach od 24.06.2020r. do 16.07.2020r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Załączniki:
Download this file (wykaz ul. Promienna.pdf)wykaz ul. Promienna.pdf[ ]288 kB

INFORMACJA

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, iż w dniach
od 22.06.2020r. do 03.08.2020r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

I N F O R M A C J A
P R E Z Y D E N T  M I A S T A  B E Ł C H A T O W A
 
informuje,
iż w dniach od 18.06.2020r. do 31.07.2020r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Załączniki:
Download this file (wykaz 18.06.pdf)wykaz 18.06.pdf[ ]396 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020